۱۳۸۹ دی ۶, دوشنبه

سلام خدمت همه جوانان ولسوالی شیخعلی به ویژه آنعده از دوستان که خواهان معلومات در مورد انتخابات پارلمانی 27 سنبله در ولسوالی شیخعلی هستند

سلام خدمت همه فرزندان درد مند شیخعلی وآنها یکه به فردا یی مردمشان می اندیشد . گرچند نمی خواستم در مورد انتخابات پارلمانی چیزی بگویم و بنویسم مطمین هستم تاریخ قضاوت خودرا نسبت به آنعده افراد واشخاص که عزت و غرور مردمش را در بدل هزار وپنجصد افغانی به فروش می رساند خواهد داشت . متاسفانه سرنوشت مردم شیخعلی به دست یک مشت آدم های افتاده که هیچگونه منطقی را نمی پذیرد و از جانب دیگر ما وشما جوانان که امروز در فکر انتخابات و معلوم شدن سرنوشت ارای مردم برامدیم . در موقع که باید کار صورت بگیرد هیچ کس در فکر ش نیست بعد از این که همه فرصت ها از دست رفت باز در فکر پیدا کردن علت وعوامل آن هستیم .گرچند من وعده محدودی از دوستان در وقت مبارزات انتخاباتی کار اندکی فرهنگی وتبلغاتی را انجام دادیم واز دوستان دیگری نیز تقا ضا نمودیم ولی متاسفانه هیچگونه همکاری صورت نگرفت و هیچگاهی ما از دیگران گله مند نیستم و نه باید انتظار هم داشت تمام کار شکنی وتخریبات و نامردی از جمع خود ما وشماست کسانیکه تعهد کرده بودند و سند که در آن همه نماینده گان اقوام ساکن در شیخعلی امضا کرده بودند به عنوان سند تاریخی موجود هست و اولین کسانی بودند که به تعهد وقران پشت پا زدند . من باور دارم که دیگر شیخعلی هرکز صاحب چنین فرصتی پیش آمده در انتخابات پارلمانی نخواهد شد . و از سوی دیگر هیچ کس علاقه مند نخواهد بود که خودرا کاندید نماید . واین جاست که باید همشیه سرنوشت ما از جای دیگر تعین و دیگران باید تصمیم بگیرد

آشیانه ثمر یگانه مرکزی در بامیان است که از کودکان یتم وبی سرپرست حمایت ونگهداری می کند

درین مرکز فعلا بیش از 50 نفر اطفال بی سرپرست از ولایات مختلف در یک فضای مساعد زندگی می کند .
انجینر غلام حسین متین رئیس موسسه شهدا ارگانیزیشن در مورد شرایط زندگی و سهولت های که از سوی آشیانه ثمر برای این اطفال فراهم گردیده است . می گوید . تمام این اطفال به طور 24 ساعته با امکانات مناسب زندگی می کند که برنامه های آموزشی ، برنامه ها تفریحی ، مسابقات کتاب خوانی نیز برایشان در نظر گرفته شده است.
به گفته انجیینر غلام حسین متین برای اطفال خودر سن که نیاز به مراقبت دارد یک زن بی سرپرست به عنوان مادر در نظر گرفته می شود و تا بطور 24 ساعته از اطفال حفظ ومراقبت نموده در صورت بروز کدام مشکلات موضوع را به مدیریت آشیانه گزارش دهند . مادران آشیانه علاوه بر شرایط زندگی مناسب در ین مرکز ماهانه مبلغ دوهزار افغانی در یافت نموده وخود نیز مشغول به تحصیل می باشند .
از این اطفال به گونه نگهداری می گردد که کمبود والدین را احساس نکرده و به اساس مقرارات اشیانه ثمر هیچ کس حق ندارد به آنها یتیم بگوید .
پروین یکتن از اطفال این آشیانه که مدت شش سال می شود درین مرکز زندگی می کند می گوید . امکانات که برای ما در این مرکز فراهم گردیده فوق العاده می باشد و هیچگونه کمبود وجود ندارد . به گفته پروین شرایط زندگی اطفال آشیانه ثمر بهتر از اطفال می باشد که صاحب پدر ومادر می باشد .
انجینر غلام حسین متین درمورد حمایت از اطفال بی سرپرست می گوید . آشیانه ثمر از اطفال بی سرپرست تا زمانی حمایت می نماید که این ها بتواند خود قادر به ادامه زندگی مستقل گردد . واز سوی دیگر تعدادی از این اطفال را غرض ادامه تحصیل و حمایت های بهتر وخوبتر به آشیانه ثمر به ولسوالی جاغوری ولایت غرنی معرفی می نمایند .گفتنیست که آشیانه ثمر ازبرج آگست سال 2005 آغاز به فعالیت نموده وتاحال تعدادی زیادی از اطفال یتم وبی سرپرست را تحت حمایت وپوشش قرار داده علاوه به فراهم نمودن شرایط مناسب زندگی تمامی این کودکان با سواد گردیده است .

۱۳۸۹ مهر ۱۳, سه‌شنبه

دوروز در بامیان نبودم ونهایت برایم سخت گذشت .

از اینکه مسولیت خبرنگاری تلویزون راه فردا بدوشم گذاشته شده است . به ناچار موضوعات مربوط به تلویزون در بامیان را نظارت وهمکاری نمایم . روی همین ملحوظ دور روز را مصروف نصب آنتن در یکاولنگ بودم که خوش بختانه صبح روز چهارشنبه نشرات تلویزون راه فردا دریکاولنگ آغاز گردید . و آنتن ناصبه در سرخ کوتل بوده که بخش اعظم ولسوالی یکاولنگ را تحت پوشش نشراتی قرار میدهد .
چهار برج قبل تلویزون راه فردا دربامیان فعال وعملا به نشرات آغاز نمود . فعالیت تلویزون راه فردا در بامیان برای مردم ما نهایت خوشحال کننده بوده به دلیل اینکه اگر مبالغه نشود تنها تلویزون می باشد که مشکلات و اخبار مربوط مردم ما را منعکس می نماید .
دربامیان تلویزون ها ی چون ملی ، تمدن ، آریا نا ، نور نیز نشرات داشته ولی تمامی برنامه های اصلی که در کابل بخش نشر می گردد به شکل ریلی از طریق آنتن های شان در بامیان قابل مشاهده بود ه که این امر دربعضی محافل رسانه ی اسباب نا رضایتی مردم بامیان را فراهم کرده است .
زیرا مردم موجودیت شبکه های تلویزونی در بامیان را زمانی موثر ومفید می داند که صدای این مردم را انعکاس بدهند ، درغیر این صورت بامیان شهر بی تصویر وبی صدا خواهد بود .

۱۳۸۹ مهر ۱۰, شنبه

به خانواده های متضرر از سیلاب های سه ماه قبل در بامیان کمک صورت گرفت

این کمک ها که شامل گندم ، برنج ، روغن ، دال ، تربال ، وخیمه می باشد برای خانواده های که قبلا از سوی نهاد های مسول سروی ومستحق شناخته شده بود توزیع گردید . سطح پوشش این کمک ها حدود 10000 هزار خانواده را درمرکز وولسوالیها دربرمی گیرد .
اما تجربه نشان داده که هیچگاه این کمک ها به اشخاص مستحق نرسیده . کسانی که در راس توزیع کمک ها قرار دارند سعی می کند که بیشتر به اقارب و بستگان خویش توجه نماید . اما با آنهم تلاش و زحمات کسانی را که درزمینه انجام امورات خیریه و مرحم گذاشتن به آلام وزخم های مردم ما کم ترین توجه را از خود به نمایش میگذارند باید قدردانی نمود.۱۳۸۹ مهر ۹, جمعه

به ابتکار آمریت امور جوانان ورکشاب پنج روزه آموزشی اساسات خبرنگاری دایر گردید

سی تن از جوانان اعم از دختران و پسران که از شورا های انکشافی جوانان درین ورکشاب آموزشی اشتراک داشتند موضوعات ابتدای خبرنگاری را فرا گرفتند .
برگزاری چنین ورکشاب ها گام مفید و ارزنده بوده ولی کوشش گردد که بیشتر به شناسایی استعداد ها پرداخته و عده را به صورت دوام دار ودراز مدت تحت آموزش قرار داد تا آنها به خوبی به مفاهیم واساسات خبر نگاری به شکل علمی پی برده ودر عرصه کار رسانه ای از انها استفاده گردد .

بامیان از نبود خبرنگاران زن که بتواند اخبار مربوط به مشکلات زنان را پوشش دهند رنج برده ولی نکته ی امیدواری دراین است که حضور زنان درین اواخر در ورکشاب های خبرنگاری چشم گیر بوده و دراینده نه چندان دور این خلا پر خواهد گردید .
۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

آغاز برنامه آموزشی حقوق بشر در دانشگاه بامیان


این محفل که با حضور داکتر سیما ثمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داکتر حبیبه سرابی والی بامیان و تعدادی از اراکین حکومت محلی و محصلین در دانشگاه بامیان دایر گردیده بود. عبدالاحد فرزام رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان در مورد چگونگی برنامه آموزشی معلومات ارائه نموده گفت .
درمرحله اول به تعداد 300 نفر از محصلین سال چهارم شامل این برنامه های آموزشی گردیده که در ختم برنامه های آموزشی تصدیق نامه های از جانب کمییسون مستقل حقوق بشر ودانشگاه بامیان برای فارغین توزیع خواهد شد . وی در ادامه صحبت های خویش از محصلین که این دوره آموزشی را سپری می نماید تقاضا نمود ، که بعد از فراگیری مفاهم حقوق بشری آن را با مردم شریک ساخته تاباشد همه در قسمت تطبیق قانون وحفظ ارزشهای حقوق بشری سهم خویش را اداء نمایند .
داکتر سیما ثمر ضمن ابراز خرسندی از شروع برنامه آموزش حقوق بشر در دانشگاه بامیان به عنوان دومین دانشگاه بعد از دانشگاه هرات در سطح کشور اظهار امیدواری نموده گفت . تلاش کمیسون بر این است که در سطح تمامی دانشگاه های کشور این برنامه را گسترش دهند .
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت حقوق بشری را نسبت به سالهای قبل بهتر خوانده ودلیل آن را رشد آگاهی مردم از مفاهم حقوق بشری می داند . وی نبود امنیت ، عدم تطبیق قانون ، حاکمیت قانون ، عدم آگاهی مردم را ازموارد تخطی حقوق بشری قلمداد نمود .
والی بامیان در سخنان کوتاهی که درین محفل داشت از کار کرد های داکتر سیما ثمر به نیکی یاد نموده و آموزش حوق بشری را صرف برای محصلین کافی نداسته و تقا ضا نمود که تما م ارگانهای که در راستای تطبیق قانون کار می کند به شکل دسته جمعی این مفاهم را فرا بگیرند . زیرا درین راستا همه مکلف می باشد . والی بامیان خودرا به عنوان عضوی جامعه بشری مکلف به تطبیق قانون دانسته و احترام به ارزش های حقوق بشری را مسولیت هر فرد جامعه خواند.
ابتکار جدید کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان را ، یک حرکتی روبه جلو دانسته و به یقین دانشگاه ها ومراکز علمی به عنوان بستر که در آن عدالت وحقوق بشر مطرح بوده از جایگاه ویژه برخوردار می باشد . نفس آموزش مهم بوده ولی آرزو برده می شود که بیشر یک نگاه تشریفاتی نباشند .۱۳۸۹ شهریور ۱, دوشنبه

توسعه سیاسی ، تقویه کننده بنیاد نظام های دموکراتیک


دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد یونما دربامیان از مدتی به این طرف ابتکار برگزاری جلسات را با آ چندا از پیش مشخص شده توسط اشتراک کننده گان با حضور نماینده گاه نهاد های مدنی ،احزاب سیاسی ، کمیسیون مستقل انتخابات ، کمیسیون شکایات انتخاباتی ، نهاد های بین الملی ناظر به انتخابات درمقر یونما برعهده داشته و اساسا تمرکز این جلسات بیشتر تحت نام توسعه سیاسی جلوه گر می باشد .
درجلسه امروزی که جمعی زیادی دوستان به شمول عده ی از کاندیدان محترم پارلمان در بامیان حضور داشتند موضوع مورد بحث حول محور انتخابات پیش روی شورای ملی در ولایت بامیان بوده هرکدام از اشتراک کننده گان به نوبت خود معلوماتی را درساحه کاری وصلاحیت وظیفوی شان به حاضرین پیشکش نمودند .درنتیجه بحث ها و گفتگوها با اتفاق نظر همه حاضرین در جلسه قطعنامه دوماده ی را به این شرح ترتیب به تصویب رساندند .
1- با وجودامنیت خوب در ولایت بامیان متاسفانه به دلیل نبود مراکز توزیع کارت رآی دهی عده زیادی از شهروندان مخصوصاً جوانان که انگیزه برای رآی دهی دارند ازین حق به دلیل نداشتن کارت محروم شده اند .
2- محلات رای دهی درین مرحله از انتخابات به شدت کاهش یافته است طوریکه درمراکز که قبلا 14 محل رای دهی بود فعلا به 2 محل رای دهی تقلیل یافته است .
این دوموارد از نگرانی ها بوده که حق اشتراک مردم در پروسه انتخابات وتعین سرنوشت شان را به گونه ی خدشه دار ساخته و جمعی زیادی را از حق مشرو ع ومسلم شان محروم می سازند .درمتن قطعنامه از کمیسیون مستقل انتخابات و دفتر یونما ومراجع زیربط خواسته شده که درین زمینه توجه ویژه ی را مبذول بدارند .استفاده از هویت محصلین در مبارزات انتخاباتی کاندیدان در بامیان
برخلاف نخستین روزهای سرد مبارزات انتخاباتی در بامیان وسرد شدن آب هوا، کمپاین ها روز به روز داغتر وپررنگتر می شود درین میان عده از کاندیدان توانسته حمایت محصلین سراسر افغانستان را نسبت بخودش جلب نماید . وازین ناحیه تاحدودی خودرا راحت احساس می کند . اما این حمایت ها چقدر منطقی وعملی می باشد . در روزهای آینده معلوم خواهد شد . بازار بامیان مملو از بنر ها وپارچه های رنگارنگ بوده و عبارات نوشته شده شکل واحدی را بخود گرفته . تعدادی زیادی از محصلین از این کار وعمل عده از کاندیدان محترم سخت ناراحت بوده و این حرکت منفی را به نفع انتخابات ندانسته و سکوت محصلین را درین مورد بازی به سرنوشت وادرس محصلین می دانند .وازجانب دیگر جمعی از کاندیدان که حمایت قشر پویا ، بالنده و باانرژی یعنی محصلین را درقالب نوشته درچهار متر تکه کسب کرده شاید به این فکر خیال باشد که فقط محصلین صاحب کارت وحق رای دهی می باشد یا حمایت بقیه را قبلا بدست اورده ویاآنهم رای آنان زیاد ازارزش واهمیت برخوردا نمی باشند.
به صورت کل ادامه چنین استفاده منفی وطرفند های تبلیغاتی نه تنها در مرکز ولایت بلکه در سطح ولسوالیها وحتی قراء وقصبات درحال گسترش بوده ادامه چنین کاری ذهنیت مردم را نسبت به پروسه انتخابات وضعف خود کاندیدان را بیشتر از هرچیز دیگر برجسته می سازد.۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

از28 اسد سالروز استرداد استقلال کشور دربامیان تجلیل بعمل آمد
این محفل که در لیسه ذکور مرکز بامیان دایر گردیده بود با برنامه های نه چندان مرتبط با سالروز استرداد استقلال کشور از ساعت 9 صبح شروع الی ساعت 12 ادامه پیدا کرد .
درین محفل والی بامیان ضمن تبریک گفتن این روز بزرک به مردم بامیان ، از رشادتها و قهرمانی های کسانی که درراه رسیدن به استقلال کشور تلاش کردند به نیکی یاد نموده و مردم را به وحدت ملی ویکپارچکی فراخوانده و رمز پیروزی وبدست آوردن استقلال کشور را درگیرو وحدت وهمدلی ملت افغانستان دانست.
حاج احمدی یکتن از اعضای شورای ولایتی بامیان از نود یکمین سالروز استرداد استقلال کشور با افتخار یاد کرده حضور مردم را در شکل گیری نظام های سیاسی وحرکت های استقلال طلبانه برجسته خوانده ولی از حکومت ها به انتقاد یادآوری نموده گفت این حکومت ها می باشد که در موارد مختلف از خود غفلت نشان داده و درجهت حفظ وحدت ملی ومشارکت عادلانه سیاسی مردم افغانستان سهل انگاری نشان داده و این امر باعث گردید که مردم به آنچه که می خواست نایل اید هرکز نرسد .
تجلیل از سالروز استرداد استقلال کشور هرقدر با شکوه برکزار گردد نشانه اهمیت و بها دادن به این روز برزگ می باشد ولی با تاسف درافغانستان از این روز آنجه شایئسه وبائیسته است تجلیل بعمل نمی آید . چنانجه امروز دیده شد که تجلیل از 28 اسد نبوده بیشتر به روز معارف می ماند .
تقدیر از دوچهره ممتاز مناطق مرکزی !


درچهارمین روز از جشنواره راه ابریشم دریک محفل فرهنگی از صفدر توکلی هنرمند وجواد خاوری محقق وپژوهشگربا حضور والی بامیان وتعدادی ا زفرهنگیان بامیان در تالار میراث های فرهنگی فدرانی به عمل آمد .
صفدر توکلی هنر مند محلی که بیش از نیم قرن عمر خودرا صرف احیاء فرهنگ محلی مناطق مرکزی نموده به گوشه از خاطرات خویش در طول دوران که وی با دمبوره سرو کار داشت اشاره نموده گفت : درطول 43 سال که من به عنوان کارمند رسمی در وزارت اطلاعات فرهنگ اجرای وظیفه نموده ام بیش از 500 آهنگ تلویزونی و راد یوی ثبت ودر آرشیف رادیو تلویزون ملی موجود می باشد . وی درطول زندگی هنری خویش به مشکلات اشاره کرده که گاهی این مشکلات تا سرحدی حکم مرتد وتفکیر بودن وی در جامعه آن روز تبلیغ شده بود ولی به گفته وی هیچگاهی دربرابر مشکلات و چالش های که وی را تا سرحد مرگ تهدید می کرده است سرتسلیم فرو نیاورده وتنها رمز موقعیت وبقا خود وهنر محلی دمبوره را در گیرو مقاومت وپشت کار خویش دانسته میگوید . امروز خوش حالم که از من وامثال من قدرانی صورت می گیرد البته قدرانی نه ازمن بلکه قدرانی از ارزشهای فرهنگی مردم ما در حقیقت صورت می گیرد. صفدر توکلی سلطان موسیقی محلی هزاره گی علاوه به نواختن دمبوره به سرائیدن اشعار هزاره گی مهارت کامل داشته که مجموع سروده های وی عنقریب در قالب یک کتاب به چاب برسد . صفدر توکلی شاگردان زیادی را تاحال توانسته تربیت وبه جامعه تقدیم نماید . از جمله شاگردان صفدر توکلی می توان از هنر مند ان چون امان یوسفی و همایون لعلی نام برد : با توسعه و انکشاف جامعه ومردم وهم چنان حضور جوانان با استعداد درعرصه موسیقی محلی ، به دمبوره دیگر هرکز به عنوان یک آله موسیقی که هنوز عده آن را غنا می پندارد نگریسته نشده بلکه به عنوان نماد از فرهنگ وارزشهای فرهنگی برخورد صورت گیرد و مطمیناً دیگر دمبوره با آن صدای شرین وگیرایش به طاق فراموشی سپرده نخواهد شد بلکه به ارزش واهیمت ان بیش از هرزمانی دیگری توجه صورت خواهد گرفت .
ابراهیم اکبری رئیس اطلاعات وفرهنگ بامیان ازسخرانان دیگر این محفل درسخنرانی کوتاه که داشت . برعلاوه قدرانی از فرهیخته گان مناطق مرکزی به گوشه از مشکلات و چالش ها که درکذشته دربرابر هنرمندان و جود داشت پرداخته وی عدم رشد فرهنگی و برداشت سنتی وجاهلانه آن زمان را از عوامل عمده برشمرده گفت : درسال 1358 آلات موسیقی مدرن به حکم تکفیر درجلوی مسجد کهنه بازار کهنه ولسوالی یکاولنگ به آتش کشیده شد . وهم چنان پشگامان موسیقی محلی برای زنده نگهداشتن هنر دمبوره وارزشهای فرهنگی مردم وجامه شان جانهای شرین شان را ازدست داده که از آن جمله سرور سرخوش ، هنر مند بلند آوازه و عبدالحکیم برادرزاده صفدر توکلی را میتوان نامبرد .
جوادی خاوری محقق و پژوهشگر که از وی کتاب های متعددی چون پشت کوه قاف ، امثال وحکم مردم هزاره ، دوبیتی های عامیانه هزاره گی ، قصه های هزاره های افغانستان ، گل سرخ دل افگار ، گزیده ادبیات معاصر شماره 42 به چاب رسیده است . ضمن قدرانی از فراهم ساختن چنین زمینه ای قدرانی از خودش را قدردانی از فرهنگ بومی مردم هزاره دانسته گفت : وقتیکه ما به فرهنگ وداشته های فرهنگی خویش احترام میگداریم در حقیقت به خودمان احترام گذاشته ایم . واز سوی موجودیت وحضور هر قوم ترکیبی است از فرهنگ و وجود فزیکی شان . جواد خاوری دربخش از صحبت هایش به وضعیت جامعه مدرن امروزی اشاره نموده گفت : درگذشته ها هرقوم مزین بود به فرهنگهای خودی ، دنیا مدرن تلاش نمود که فرهنک واحدی را به عنوان یک مدل جایگزین فرهنگهای بومی بسازد تا ازآنطریق بتواند همه اقوام وارزشهای فرهنگی آنها را درگیرو خود داشته باشد ولی حالا به این نتیجه رسیده اند که پیامد چنین کاری فراهم ساختن یک زندگی خشک ویک نواخت می باشد . وازرش فرهنگ بومی درجامعه مدرن امروز بیش از هرزمانی دیگردرک شده است .
جواد خاوری پانزده سال است که درمورد احیاء ارزشهای فرهنگی هزاره های به کار پژوهش وتحقیق پرداخته ولی کارهای که تاحال به تنهای انجام داده به گفته خودش هیچگاهی جواب گوی ذخایر عمده ی ارزشهای فرهنگی نمی باشد .
والی بامیان قدردانی از افراد واشخاص فرهنگی را درحیات شان یک حرکت مثبت وماندگار خوانده وتاکید داشت این حرکت بعنوان یک حرکت مثبت دربین جامعه نهادینه گردیده وتبدیل به یک فرهنگ گردد. حبیبه سرابی والی بامیان حفظ ارزشهای فرهنگی دریک جامعه را از مکلفیت ها ومسولیت های حکومت ها خوانده وبیان داشت تیم که درین راستا کار می کند تاحال قدم های ارزنده را برداشته امیدورام که بیش از هر زمانی دیگر درمورد احیاء وارزشهای فرهنگی بومی جامعه ومردم ما گام های بلندی برداشته شود .

۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه

برگزاری ورکشاب دوروزه از سوی کمیسون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات درولایت بامیانبرگزاری ورکشاب دوروزه از سوی کمیسون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات درولایت بامیان .
این ورکشاب روز اول با حضور بیش از 26 نفر خبرنگاران به دفتر نمایندگی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی دربامیان برگزار گردید .
داد محمد عنابی یکتن از کمیشنران کمیسیون رسانه که از کابل به بامیان آمده بود با حضور تعداد از کارمندان کمیسون مستقل انتخابات علاوه بر تشریح وصلاحیت های کمیسیون رسانه ها درمورد طرز العمل پوشش مبارزات انتخاباتی وگزارش منصفانه ومتوازن درمورد انتخابات 27 سبنله پارلمانی به خبرنگاران معلومات مفصل را ارائه داشتند .واز رسانه ها در بامیان درخواست نموده گفت ، این رسانه هاست که درموفقیت وناکامی یک پروسه نقش نهایت برجسته را بازی می نماید . بناءً ما به این باور هسیتم که درپروسه انتخابات پیش رو رسالت رسانه ها از هرزمانی دیگرمهم بوده واین پروسه که یک پروسه ملی می باشد زمانی به موفقیت خواهد انجامید که رسانه ها فعالانه درین زمینه گام بردارند .
خبرنگاران حاضر در جلسه ضمن مفید خواندن این ورکشاب نگرانی های را درمورد عدم پاسخ به سوالات متعدد از جانب کمسیسون مستقل انتخابات مطرح ساخته که قسماً از جانب مسولین کمیسیون مستقل انتخابات بامیان پاسخ داده شد . مسولین کمیسیون انتخابات در بامیان وضع قیودات جدید از سوی کمیسیون مرکزی را دلیل عمده عدم ارایه معلومات به موقع به خبرنگاران ورسانه های دانستند . واین موضوع را به معنی مقاطعه با رسانه نخوانده صرف یک محدویت وظیفوی قلمداد کردند . دراخیر از سوی اکثریت خبرنگاران پیشنهاد یه به مسولین کمییسون شفاهاً تذکر داده شد . وآن اینکه موضوعات واتفاقات که مربوط به بامیان می باشد وخبرنگاران ناگزیر غرض تهیه و تکمیل گزارش شان به کمیسیون مراجعه نمایند . درین مورد کمیسیون باید معلومات را دراختیار خبرنگاران قرار دهند . مسولین کمیسیون ازدادن جواب به انعده از پرسش های خبرنگاران که در حیطه صلاحیت آنها بوده و سوال مربوط به کار کمیسون در محدوده ولایت بامیان باشد استقبال کرده ولی آنعده از پرسش های که درسطح کلان باشد آنها ناگزیر جواب آنهارا از مرکز مطالبه نماید که یک فاصله زمانی را دربر خواهد گرفت که این حوصله مندی خبرنگاران را می طلبد .
روز دوم، ورکشاب با حضوری تعدادی از خبرنگاران ، نمایندگان جامعه مدنی ، نماینده دفتر یونما ، نمایندگان تعدادی از کاندیدان پارلمانی درسالن کنفرانسهای ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی دایرگردید .
درمورد وظایف ومسولیت ها ی رسانه ها وخبرنگاران وطرزالعمل پوشش مبارزاتی انتخاباتی عباس "آگاه " یکتن از خبرنگاران که در یک رسانه بین المللی مشغول می باشد معلومات کامل و جالبی را بیان داشت .
داد محمد عنابی کمیشنر در کمیسیون رسانه ها بار دیگر برصحبت های قبلی خویش تاکید داشته وگف: نظر به توافق نامه که بین کمیسیون رسانه ها ورادیو تلویزون ملی به امضا رسیده است . تمامی کاندیدان درحوزه های انتخاباتی شان از طریق رادیو تلویزون ملی می تواند به بیان خط مش و اهداف شان پرداخته وخود شان را برای مردم معرفی نمایند . درصورت که تلویزون فعال باشد برای هر کاندید به مدت سه دقیقه وقت درنظر گرفته شده است . وازطریق رادیو به مدت پنج دقیقه می تواند تمام برنامه ها واهداف شان را بیان بدارد . البته ماده 59 قانون انتخابات رادیو تلویزون ملی را درمرکز وولایات موظف ساخته تا چنین زمینه را برای کاندیدان مهیا بسازد . اما رسانه های خصوصی ازین امر مستثنی می باشد . آنها می تواند که وقت متوازن را برای هر کاندید فراهم سازد .
انتظار برده می شود که رادیوتلویزون ملی در بامیان باهمه مشکلات که دارد بتواند چنین زمینه را فراهم ساخته تا مردم با یک شاخت کامل درگزینش نمایندگان شان در پارلمان به پای صندوق های رای رفته و مکلفیت دینی و اسلامی شان ادا نمایند .

۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

افتتاح دومین جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان

این جشنواره با حضوری جمعی کثیری از مقامات محلی ، کارمندان دفاتربین المللی ، اساتید ومحصلین دانشگاه بامیان ، برزگان موسیقی محلی مناطق مرکزی ومردم بامیان دراستدیوم ورزشی ( رهبر شهید بابه مزاری ) واقع عقب بازار جدید غلغله ساعت 5 عصر روزسه شنبه در یک فضای مملو از صفا وصمیمت با سخنان داکتر حبیبه سرابی والی بامیان رسماً افتتاح گردید .
والی بامیان ضمن قدرانی از برکزار کننده گان این جشنواره درمورد اهمیت ونقش صنعت توریزم دربامیان صحبت مبسوطی را ایراد داشت وی در بخش از صحبت های خویش به این نکته اشاره نموده گفت : باتوجه به با ستانی بودن ولایت بامیان ، و امنیت موجود دراین ولایت رشد صنعت توریزم وفراهم ساختن زمینه های ورود توریستان به بامیان تاثیر به سزای به بالابردن عواید واقتصاد فرد فرد بامیانی خواهد گذاشت . این جشنواره از تاریخ 5 اسد شروع والی 10 اسد در نقاط مختلف با برنامه های متنوع شامل ، بزکشی ، ریسمان کشی ، موسقی محلی (دمبوره ) نقاشی ، نمایشگاه صنایع دستی ، ادامه خواهد داشت .
داکتر حبیبه سرابی والی بامیان برگزاری چنین جشنواره هارا درحقیت احیاکننده فرهنگ های سنتی که در گذ شته از رونق خوبی برخوردار بوده و به مرور زمان به فراموشی سپرده می شود نهایت مهم دانسته وبیان داشت که یکی از مکلفیت ها ومسولیت های حکومت ها می باشد تا درقسمت حفظ واحیار فرهنگ اصیل مردم خویش تلاش نمایند . ازجانبی ما به همه فرهنگ های ملل جهان احترام میگذاریم واین احترام نباید هیچگاه اسباب ازبین بردن فرهنگ مردم وجامعه مارا فراهم سازد .
آنعده افرادیکه مخالف برگزاری چنین جشنواره ها می باشد به گفته والی بامیان افراد مریض بوده واز سویی آنها مخالف احیا فرهنگ محلی می باشد .
خانم هرانگ سونگ ، رئیس اطلاعات فرهنگ ، نماینده تیم بازسازی ولایتی ، مسول بخش انکشافی آقاخان ، وامیر فولادی مدیر اکوتوریزم بامیان هرکدام به نوبه خود درمورد اهمیت ونقش صنعت توریزم وتاثیرات آن بالای وضعیت اقتصادی مردم بامیان صحبت نمودند .
درختم برنامه هنرمندان جوان که موسیقی محلی (دمبوره ) را درمرکز آموزشی اکوتوریزم فراگرفته بودند وهم چنان بزرگان موسیقی محلی مناطق مرکزی ، استاد صفدر توکلی ، میر چمن سلطانی ، همایون لعلی ، علی دریاب ، وسید انور آزاد لحظات چندی به طور دسته جمعی پارچه موسیقی محلی را اجرانمودند که فضای شاد محفل را شاد تر ساخته و با کف زدن های پی در پی از سوی حاضرین درین جشن مورد استقبال قرار گرفتند .

علاقه مند زیادی برایم وجود دارد که طی پنج روز گزارشات را از نقاط مختلف برکزاری این جشنواره تهیه نمایم ودرمعرض خوانش علاقه مندان بگذارم . درصورت حیات باقی بود حتماً این کار را می کنم .


۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

سکوت دوباره شکسته شد


گرچند پخش ونشر شب نامه ها ، هشدار نامه ها ، وازین موارد در ولایت بامیان تا حدودی دارای سابقه بوده ولی از مدتی زیادی به این سو شاهد چنین چیزی نبودیم . اما این سکوت صبگاه روزپنجشنبه درحالیکه می رفتم تا طبق معمول درهوای تازه و زیبا نفسی بکشم چشمانم به کاغذی افتاد که یک قسمت آن زیر سنگ می باشد ، وقتیکه سنگ را از روی کاغذ برداشتم اولین بار چشمانم به عنوانی آن افتاد که باخط درشت نوشته شده است ( هشدار نامه بامیانیان به محمد کریم خلیلی ) اینکه چرا درد دلها ، خواستها ، عقده گشایها ، ملامت کردن اشخاص وافراد ، وده ها حرف وحدیث دیگر در قالب شب نامه یا هشدار نامه به طور مرموز ومخفی دربین جمعی محدد توضیع می گردد ، معانی وتفا سیر گوناگونی دارد ، که من قصد پرداختن ویا نوشتن درین باره را ندارم .
اما می خواهم این نکته را یاد آور شوم زمانی که ما درفضای دموکراتیک ویاهم حکومت که برپایه های دموکراسی استوار است . دیگر ضرورت نیست که بازهم ما حرف خودرا درقالب لفافه بازگو نمایم . زیرا اینگونه شب نامه ها بیشتر ماهیت عقده گشایی یک جمع وجماعت خاص را به تصویر می کشاند تا حرف توده های وسیع از مردم . از جانب دیگر این ذهنیت را به وجود خواهد آورد ، که گویا شما نیز مثلی همان کسانی که نام برده اید درفکر رسیدن به اهداف شخصی خویش می باشید. هرگاه شما هم با اینگونه شکار تان حمایت مردم را جلب نماید واز آن طریق چیزی را که می خواهید وبه دنبالش هستید برسد . بازهم همان کاسه وهمان آش خواهد بود .

سفر نماینده بخش انکشافی ایالات متحده آمریکا دربامیان

امروز چهارشنبه داکتر شاه (General director) بخش انکشافی (USAID) ایالات متحده آمریکا وارد بامیان گردید. درمدت اقامت دوساعته که در بامیان داشت ازسرک بامیان غوربند که فعلا درحال کار است واز بودجه ایالات متحده آمریکا تمویل می گردد دیدن نمود.
وی که در کنفرانس کابل شرکت کرده بود بعد از صحبت های که در جریان کفنرانس صورت گرفته وتصویر که از ولایت بامیان برای وی داده شده بود هدف اصلی سفر خود به بامیان را دیدن از بامیان ومقایسه نمودن بامیان با ولایات که در حالت جنگ به سر می برد بیان داشت .
داکتر حبیبه سرابی والی بامیان دریک کنفرانس مطبوعاتی که با خبرنگاران صحبت می کرد گفت .
سفر آقای داکتر شاه در بامیان نهایت با اهمیت بوده به دلیل اینکه بزرگترین تمویل کننده بخش برنامه های انکشافی در ولایت بامیان کشور امریکا می باشد . البته کشورهای دیگر نیز دربخش انکشاف ونوسازی ولایت بامیان را همکاری نموده که از آن جمله کشور جاپان بعد از آمریکاه به درجه دوم قرار دارد .
بیشترین کمک های بخش انکشافی ایالات محتده آمریکاه دربخش های صحت ، زیر بنا ، و زراعت می باشد . پروژه های کلان (UASID) در بامیان، سرک دوشی بامیان ، سرک پل متک الی بامیان ، ساختن بند برق توبچی به ظرفیت 750 میگا وات ، مکتب قابلگی ، گماشتن یک نفر به حیث مشاور در شاروالی غرض ساختن پلان استراتیژیک پنج ساله ، استخدام مشاورین در بخش زراعت در ولسوالی های کهمرد ویکاولنگ می باشد .
والی بامیان نیازمندی مهم مردم بامیان را برق دانسته که در صحبت های خویش با داکتر شاه نیز این موضوع را مطرح ساخته و اظهار امیدواری نمود که در اینده درین زمینه گام های مهم برداشته خواهد شد .

ادای رسالت یا تخریش ذهنیت

ادای رسالت یا تخریش ذهنیت
امروز مطلبی را در دوهفته نامه تفاهم خواندم که درذهنم سوالی خلق شده می خواهم با خواننده گان وبلاگم شریک بسازم
همانطوریکه نا گفته پیداست که در آستانه انتخابات بیسار مهم وسرنوشت ساز دور دوم پارلمانی قرار داریم ومردم ما میرود تا با گزینش خوب ترین وصادق ترین افراد مکلفیت دینی وایمانی خویش را ادا نمایند .
درین میان وظیفه رسانه ها از هر زمانی دیگر مهم جلوه می نمایند تا با درک شرایط واوضاع آشفته رسالت ملی وطنی خویش را انجام دهند کوشش صورت گیرد که با اطلاع رسانی درست ، به موقع مردم را در آگاهی قرار داده و به عنوان یک پل ارتباطی به معنی واقعی آن عمل نمایند . اما طوریکه در شماره 21 دوهفته نامه تفاهم به ملاحظه می رسد وآن نشر اعلامیه از آدرس نها د های مدنی وشورا ها که در بامیان به نحوی حضور دارند درمورد عملکرد کمسییو ن انتخابات بوده در اعلامیه آمده است . که کمیسون مستقل انتخابات در پروسه استخدام افراد غیر مسولانه عمل نموده کوشش صورت گرفته تا افراد کم سواد به جای افراد با سواد به کا ر گماشته شود ، وهم چنان تعادل قومی نیز در استخدام کارمندان در نظر گرفته نشده . ودرضمن شخصی بنام احسان الله کهمردی نیز با تائید به موارد ذکر شده در متن اعلامیه این نکته را یاد آور شده که مردم بامیان همیشه سروصدایشان در کابل بلند است که به اقلیت ها در بامیان حق داده نمی شود . درحالیکه حق اقلیت ها در بامیان توسط خود شان ضایع می شود .
من می خواهم درچند سطر خلاصه نمایم اینکه .
1- با موجودیت کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی موجهه خواهد بود که نهاد های محترم درمورد عملکرد غیر مسولانه کمیسون انتخابات شکایات شان را عنوانی آن اداره ارسال می داشتند . برای اینکه وظفیه اصلی ونفس موجودیت کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد . درصورتیکه کمیسیون کدام اقداماتی را درزمینه انجام نمیداد آنگاه نشر وبخش این اعلامیه شکل قانونی را بخود می گرفت .
2- در مورد بی عدالتی و درنظر گرفتن توازون قومی دربامیان باید خاطر نشان ساخت که ، خوش بختانه ولایت بامیان یکی از ولایات پیش تاز وپیش گام درین زمینه می باشد ، اگر بگویم که بیشتر از ده پست کلان حکومتی فعلا دراخیتار دوستان که اسم از اقلیت می برد در حکومت محلی در اختیار این هاست حرف گزاف نباشد . ما نمونه های زیادی را میتوانیم نام بیبریم که دریکی از ولایات از دو ولسوالی که مطلق به قوم هزاره می باشد حتی یک نفر را نمیتوان پیدا کرد که به صفت پیاده دفتر در آن ولایت استخدام شده باشد .
بنا براین به جا خواهد بود که بجای خالی کردن عقده های شخصی به منافع مردم بیشتر توجه صورت گیرد .

۱۳۸۹ تیر ۲۹, سه‌شنبه

داشتن سرک قیر آرزوی دیرینه مردم بامیان

داشتن سرک قیر آرزوی دیرینه مردم بامیان .
قیر ریزی بخش یا (سکشن ) هشتم سرک پل متک الی بامیان که در مربوطات ولسوالی شیبر ولایت بامیان موقعیت دارد امروز توسط داکتر حبیبه سرابی والی بامیان افتتاح گردید .
کار زیر ساخت شاهراه غوربند الی بامیان به طول 140 کیلو متر که درهشت بخش یا قسمت تقسیم شده وتوسط شرکت های داخلی کار آن به پیش برده می شود از مدتی نزدیک به دوسال درحال جریان است . ازقسمت وسط کوتل شییر که بنام حد بخشی(مرز) بین پروان وبامیان یاد می شود به طرف غرب آن درحدود 29 کیلومتر مربوط به ولایت بامیان بوده کار زیر ساخت ان در چندین بخش به شدت جریان دارد .
داکتر حیبیه سرابی حیین افتتاح سرک قیر درجمع که وی را همرای می کرد گفت . داشتن سرک قیر از آرزوها دیرینه من ومردم بامیان بود ه خوش بختانه کم کم به آن آروزها خود ومردم بامیان می رسیم .
والی بامیان درمورد سرک قیر واهمیت آن گفت . داشتن سرک قیر برای تقویه اقتصاد مردم بامیان ، از جمله عرضه محصولات زراعتی شان یعنی کجالو به بازارهای داخلی کشور و هم چنان ورد ترویستان نهایت با ارزش می باشد .
محمد عظیم فرید ولسوال شیبر درمورد 29 کیلومتر سرک که مربوط ولایت بامیان می شود گفت : از قسمت دوآبی بلوله الی شش پل به طول 10 کیلو متر که امروز قیر ریزی آن شروع شد ومتاقی سرک از دوآبی بلوله الی کوتل شیر عنقریب کار زیر ساخته آن به اتمام رسیده و در آینده های نه چندان دور کار ی قیر ریزی آن نیز شروع خواهد گردید . ولسوال شیبر همکاری ونقش مردم را نهایت برجسته خوانده و از همکاری آنان اظهار قدرانی نمودند .
سخی یار یکتن از باشنده گان ولسوالی شیبر می گوید . باآنکه زمین ها وخانه ها زیادی تاحال تخریب گریده ولی هیچگاه مردم مخالفت نکرده زیرا این سرک که ساخته می شود از مردم وبرای همین مردم است . ما نهایت خوشحال هستم که بامیان ومردم ما هم صاحب سرک قیر می شود .
انتظار برده می شود که مقامات مسئول در بامیان از کار قیر ریزی سرک شش پل الی کوتل شیبر وهم چنان سرک بامیان الی یکاولنگ نظارت درست وبه موقع داشته باشد . تا از یک طرف بودجه که دراین مورد به مصرف می رسد به هدر نرفته واز جانب دیگر ازفرصت پیش آمده به وجه خوب استفاده صورت گیرد .

۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

بامیان امن و فضای سرد مبارزات انتخابات پارلمانیانتظار می رفت که افغانستان در جریان دوره ی رسمی کمپاین های انتخاباتی، با توجه به تعدد نامزدان و اهمیت بالای مبارزات انتخاباتی، دستکم در مناطق امن کشور شاهد مبارزات داغ انتخاباتی خواهد بود؛ اما در بامیان که یکی از امن ترین ولایات کشور است، پس از چهار هفته از آغاز دوره ی کمپاین، تا کنون شمار اندکی از نامزدان اقدام به مبارزات انتخاباتی کرده اند.
در مقایسه به انتخابات پارلمانی پیشین و انتخابات ریاست جمهوری، شمار بیلبوردها، پوسترها و شعارهای تبلیغاتی، در شهر بامیان اندک به نظر می رسند. تا کنون شهر بامیان شاهد تجمعات و گردهمایی های انتخاباتی قابل توجه نیز نبوده است.
در 9 سال گذشته حضور مردم مناطق امن کشور، به ویژه مردم مناطق مرکزی در مناسبت های سیاسی و انتخاباتی در مقایسه با سایر نقاط کشور، پررنگ بوده است؛ اما این بار هراس از این وجود دارد که در مناطق امن، به ویژه در بامیان، استقبال مردم از انتخابات کمتر از هر زمانی دیگری باشد.
شماری از نامزدان که تا کنون اقدام به تبلیغات انتخاباتی کرده اند، از فضای موجود ابراز ناخشنودی می کنند و در باره ی چگونگی حضور مردم در انتخابات پیش رو نگران هستند.
اسدالله مخلص کارشناس حقوق وعلوم سیاسی و یک تن از نامزدان پارلمان در بامیان می گوید: "مردم نسبت به انتخابات امسال پارلمانی به دلیل تقلباتی که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی صورت گرفت، تا حدودی زیادی دلسرد بوده و نسبت به نتیجه ی این انتخابات بسیار بی باور هستند."
به باور کارشناسان، شعارهایی که در چندین انتخابات گذشته، به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از سوی نامزدان مطرح، به ویژه از سوی ستاد و حامیان انتخاباتی حامد کرزی سرداده شدند؛ اما تا کنون هیچ یکی از آنها عملی نشده اند، دلیلی دیگری است که بر باور مردم نسبت به انتخابات و روند عمومی دموکراسی در افغانستان، تاثیر بسیار منفی داشته است.
اکبر دانش یک تن از فعالین مدنی در بامیان در این زمینه می گوید: "تقلبات گسترده درانتخابات پیشین، مداخلات آشکار حلقات خاص بیرونی در امور سیاسی، عدم حاکمیت قانون، موجودیت فساد اداری، بروز نا امنی های احتمالی در جریان انتخابات پارلمانی؛ از عوامل اساسی کمرنگ بودن حضور مردم در انتخابات پیش رو خواهند بود. از جانب دیگر، برعلاوه ی بی اعتمادی مردم نسبت به نظام حاکم، برخورد تبعیض آمیز شماری از نمایندگان در خانه ی ملت و تکیه بر روند حاکمیت تک قومی، عوامل دیگری است که مردم را نسبت به انتخابات پیش رو دلسرد کرده است."
بسیاری از دانشجویان و فرهنگیان بامیانی نیز این بار برخلاف دوره های پیشین انتخابات، توجه چندانی به چگونگی برگزاری انتخابات ندارند و این انتخابات را برای سرنوشت خود تاثیرگذار و مثبت نمی پندارند.
ضامن علی رفیع، دانشجوی رشته ی آموزش و پرورش دانشگاه بامیان، نفس روند دموکراسی در افغانستان و عادلانه و شفاف بودن انتخابات را زیر سئوال می برد. او می گوید: "در افغانستان دموکراسی به معنی درست کلمه پیاده نشده است، همه ی امور بر اساس معیارهای قبیله سالارانه و سنتی به پیش می رود. حاکمان کنونی افغانستان عامدانه در راستای سد کردن راه دموکراسی فعالیت می کنند؛ زیرا مردم سالاری را به نفع خود نمی بینند، بناً در چنین وضعیتی، چگونه می توانیم به انتخابات امیدوار باشیم؟"
داکتر خادم حسین عاطفی، پژوهشگر تاریخی با دیدگاه رفیع، موافق به نظر می رسد. وی برخورد جامعه جهانی را پیروی از سیاست های دوگانه و به قولی معروف "سیاست یک بام و دو هوا می داند" که باعث شده است باور مردم نسبت به صداقت جامعه ی جهانی در راستای تطبیق مردم سالاری از بین برود.
وی می افزاید: "پس از کنفرانس بن در سال 2001 و شکل گیری نظام جدید سیاسی، امیدورای هایی به میان آمده بود که کشور آهسته آهسته با حمایت جامعه جهانی به سوی دموکراسی واقعی که همانا خواست همه ی مردم افغانستان بوده گام هایی بر دارد؛ اما متاسفانه دیده شد که وضعیت افغانستان نسبت به 9 سال گذشته نه تنها به سوی بهبودی پیش نرفته، بلکه هر روز ما شاهد شگاف های عمیقی هستیم که نظام فعلی را نهایت ضعیف و نا کارامد ساخته است.
اما نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کمرنگی مبارزات انتخاباتی را موضوعی می داند که به نامزدان انتخابات ارتباط دارد و کمیسیون در این زمینه هیچ نقشی ندارد.
او می گوید: "کمیسیون انتخابات در زمینه ی چگونگی مبارزات انتخاباتی نامزدان نمی تواند نقشی بازی کند، زیرا این به خود نامزدان مربوط می شود."
عدم توسعه زیربناها در بامیان و اتفاقات سیاسی اخیر در کشور به ویژه موضوع سهیم ساختن طالبان در قدرت، حمله کوچی ها به مناطق مرکزی و رد شدن 10 نامزد وزیر هزاره 3 بار به صورت متوالی از سوی مجلس نمایندگان، موضوعاتی مهم دیگری برای بامیانی ها است.
عبدالله رضایی، شهروند 26 ساله بامیانی می گوید: "پس از سقوط رژیم طالبان، در مناطق مرکزی، به ویژه در بامیان، گلوله ای شلیک نشده است و مردم بامیان با تمام توان با دولت مرکزی و جامعه ی جهانی همکاری کرده اند."
او نتیجه ی روند همکاری مردم بامیان با دولت مرکزی و نیروهای خارجی را معکوس می پندارد و می پرسد: "نتیجه ی این همکاری و صلح دوستی چه بوده است؟ نتیجه ی صلح دوستی ما این است که کوچی های مسلحی که از سوی حکومت حمایت می شوند، به مردم صلح دوستی که 9 سال پیش سلاح خود را بدون پیش شرطی به حکومت تسلیم کردند، حمله می کنند. در 9 سال گذشته اندکترین توجهی به بازسازی مناطق مرکزی و بامیان صورت نگرفت و بالاخره همگی نامزد وزرای قوم هزاره با تبانی حکومت از سوی مجلس رد شدند."
مردم بامیان پس از شکل گیری نظام جدید سیاسی در افغانستان که برگرفته از توافقات بن بود، همکاری خوبی با دولت افغانستان و جامعه ی جهانی داشته اند. شرکت شهروندان بامیان در انتخابات لویه جرگه اضطراری در سال 1381 و لویه جرگه قانون اساسی در سال 1382 گسترده و چشم گیر بود. تطبیق برنامه ی خلع سلاح یا همان دی دی آر و دایاگ نیز در بامیان و نقاط مرکزی کشور به خوبی پیش رفت. انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی با حضور گرم و گسترده مردم بامیان همراه بود.
شماری از کارشناسان سیاسی باور دارند که این بار عدم استقبال از کارزار انتخاباتی در بامیان، به شدت متاثر از روندی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شکل گرفته است.
اسماعیل زکی مسئوول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در زون مرکزی باور دارد که عمل نکردن شماری از نمایندگانی کنونی مردم بامیان به وعده های انتخاباتی شان، و نیز اتفاقات سیاسی اخیر در کشور تاثیر منفی زیادی بالای روحیه رای دهندگان مناطق مرکزی گذاشته است.
زکی می گوید: "موضوع شریک ساختن طالبان در قدرت سیاسی، رد شدن نامزد وزرای هزاره از سوی مجلس نمایندگان و عمل نکردن کرزی به وعده هایی که در جریان انتخابات به مردم مناطق مرکزی داده بود، تاثیر ناگورای بر روحیه مردم بامیان گذاشته است؛ از این رو شرکت مردم در انتخابات پیشرو چشم گیر و پر رنگ نخواهد بود."