۱۳۸۹ مرداد ۹, شنبه

برگزاری ورکشاب دوروزه از سوی کمیسون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات درولایت بامیانبرگزاری ورکشاب دوروزه از سوی کمیسون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات درولایت بامیان .
این ورکشاب روز اول با حضور بیش از 26 نفر خبرنگاران به دفتر نمایندگی بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی دربامیان برگزار گردید .
داد محمد عنابی یکتن از کمیشنران کمیسیون رسانه که از کابل به بامیان آمده بود با حضور تعداد از کارمندان کمیسون مستقل انتخابات علاوه بر تشریح وصلاحیت های کمیسیون رسانه ها درمورد طرز العمل پوشش مبارزات انتخاباتی وگزارش منصفانه ومتوازن درمورد انتخابات 27 سبنله پارلمانی به خبرنگاران معلومات مفصل را ارائه داشتند .واز رسانه ها در بامیان درخواست نموده گفت ، این رسانه هاست که درموفقیت وناکامی یک پروسه نقش نهایت برجسته را بازی می نماید . بناءً ما به این باور هسیتم که درپروسه انتخابات پیش رو رسالت رسانه ها از هرزمانی دیگرمهم بوده واین پروسه که یک پروسه ملی می باشد زمانی به موفقیت خواهد انجامید که رسانه ها فعالانه درین زمینه گام بردارند .
خبرنگاران حاضر در جلسه ضمن مفید خواندن این ورکشاب نگرانی های را درمورد عدم پاسخ به سوالات متعدد از جانب کمسیسون مستقل انتخابات مطرح ساخته که قسماً از جانب مسولین کمیسیون مستقل انتخابات بامیان پاسخ داده شد . مسولین کمیسیون انتخابات در بامیان وضع قیودات جدید از سوی کمیسیون مرکزی را دلیل عمده عدم ارایه معلومات به موقع به خبرنگاران ورسانه های دانستند . واین موضوع را به معنی مقاطعه با رسانه نخوانده صرف یک محدویت وظیفوی قلمداد کردند . دراخیر از سوی اکثریت خبرنگاران پیشنهاد یه به مسولین کمییسون شفاهاً تذکر داده شد . وآن اینکه موضوعات واتفاقات که مربوط به بامیان می باشد وخبرنگاران ناگزیر غرض تهیه و تکمیل گزارش شان به کمیسیون مراجعه نمایند . درین مورد کمیسیون باید معلومات را دراختیار خبرنگاران قرار دهند . مسولین کمیسیون ازدادن جواب به انعده از پرسش های خبرنگاران که در حیطه صلاحیت آنها بوده و سوال مربوط به کار کمیسون در محدوده ولایت بامیان باشد استقبال کرده ولی آنعده از پرسش های که درسطح کلان باشد آنها ناگزیر جواب آنهارا از مرکز مطالبه نماید که یک فاصله زمانی را دربر خواهد گرفت که این حوصله مندی خبرنگاران را می طلبد .
روز دوم، ورکشاب با حضوری تعدادی از خبرنگاران ، نمایندگان جامعه مدنی ، نماینده دفتر یونما ، نمایندگان تعدادی از کاندیدان پارلمانی درسالن کنفرانسهای ریاست مخابرات وتکنالوژی معلوماتی دایرگردید .
درمورد وظایف ومسولیت ها ی رسانه ها وخبرنگاران وطرزالعمل پوشش مبارزاتی انتخاباتی عباس "آگاه " یکتن از خبرنگاران که در یک رسانه بین المللی مشغول می باشد معلومات کامل و جالبی را بیان داشت .
داد محمد عنابی کمیشنر در کمیسیون رسانه ها بار دیگر برصحبت های قبلی خویش تاکید داشته وگف: نظر به توافق نامه که بین کمیسیون رسانه ها ورادیو تلویزون ملی به امضا رسیده است . تمامی کاندیدان درحوزه های انتخاباتی شان از طریق رادیو تلویزون ملی می تواند به بیان خط مش و اهداف شان پرداخته وخود شان را برای مردم معرفی نمایند . درصورت که تلویزون فعال باشد برای هر کاندید به مدت سه دقیقه وقت درنظر گرفته شده است . وازطریق رادیو به مدت پنج دقیقه می تواند تمام برنامه ها واهداف شان را بیان بدارد . البته ماده 59 قانون انتخابات رادیو تلویزون ملی را درمرکز وولایات موظف ساخته تا چنین زمینه را برای کاندیدان مهیا بسازد . اما رسانه های خصوصی ازین امر مستثنی می باشد . آنها می تواند که وقت متوازن را برای هر کاندید فراهم سازد .
انتظار برده می شود که رادیوتلویزون ملی در بامیان باهمه مشکلات که دارد بتواند چنین زمینه را فراهم ساخته تا مردم با یک شاخت کامل درگزینش نمایندگان شان در پارلمان به پای صندوق های رای رفته و مکلفیت دینی و اسلامی شان ادا نمایند .

۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه

افتتاح دومین جشنواره راه ابریشم در ولایت بامیان

این جشنواره با حضوری جمعی کثیری از مقامات محلی ، کارمندان دفاتربین المللی ، اساتید ومحصلین دانشگاه بامیان ، برزگان موسیقی محلی مناطق مرکزی ومردم بامیان دراستدیوم ورزشی ( رهبر شهید بابه مزاری ) واقع عقب بازار جدید غلغله ساعت 5 عصر روزسه شنبه در یک فضای مملو از صفا وصمیمت با سخنان داکتر حبیبه سرابی والی بامیان رسماً افتتاح گردید .
والی بامیان ضمن قدرانی از برکزار کننده گان این جشنواره درمورد اهمیت ونقش صنعت توریزم دربامیان صحبت مبسوطی را ایراد داشت وی در بخش از صحبت های خویش به این نکته اشاره نموده گفت : باتوجه به با ستانی بودن ولایت بامیان ، و امنیت موجود دراین ولایت رشد صنعت توریزم وفراهم ساختن زمینه های ورود توریستان به بامیان تاثیر به سزای به بالابردن عواید واقتصاد فرد فرد بامیانی خواهد گذاشت . این جشنواره از تاریخ 5 اسد شروع والی 10 اسد در نقاط مختلف با برنامه های متنوع شامل ، بزکشی ، ریسمان کشی ، موسقی محلی (دمبوره ) نقاشی ، نمایشگاه صنایع دستی ، ادامه خواهد داشت .
داکتر حبیبه سرابی والی بامیان برگزاری چنین جشنواره هارا درحقیت احیاکننده فرهنگ های سنتی که در گذ شته از رونق خوبی برخوردار بوده و به مرور زمان به فراموشی سپرده می شود نهایت مهم دانسته وبیان داشت که یکی از مکلفیت ها ومسولیت های حکومت ها می باشد تا درقسمت حفظ واحیار فرهنگ اصیل مردم خویش تلاش نمایند . ازجانبی ما به همه فرهنگ های ملل جهان احترام میگذاریم واین احترام نباید هیچگاه اسباب ازبین بردن فرهنگ مردم وجامعه مارا فراهم سازد .
آنعده افرادیکه مخالف برگزاری چنین جشنواره ها می باشد به گفته والی بامیان افراد مریض بوده واز سویی آنها مخالف احیا فرهنگ محلی می باشد .
خانم هرانگ سونگ ، رئیس اطلاعات فرهنگ ، نماینده تیم بازسازی ولایتی ، مسول بخش انکشافی آقاخان ، وامیر فولادی مدیر اکوتوریزم بامیان هرکدام به نوبه خود درمورد اهمیت ونقش صنعت توریزم وتاثیرات آن بالای وضعیت اقتصادی مردم بامیان صحبت نمودند .
درختم برنامه هنرمندان جوان که موسیقی محلی (دمبوره ) را درمرکز آموزشی اکوتوریزم فراگرفته بودند وهم چنان بزرگان موسیقی محلی مناطق مرکزی ، استاد صفدر توکلی ، میر چمن سلطانی ، همایون لعلی ، علی دریاب ، وسید انور آزاد لحظات چندی به طور دسته جمعی پارچه موسیقی محلی را اجرانمودند که فضای شاد محفل را شاد تر ساخته و با کف زدن های پی در پی از سوی حاضرین درین جشن مورد استقبال قرار گرفتند .

علاقه مند زیادی برایم وجود دارد که طی پنج روز گزارشات را از نقاط مختلف برکزاری این جشنواره تهیه نمایم ودرمعرض خوانش علاقه مندان بگذارم . درصورت حیات باقی بود حتماً این کار را می کنم .


۱۳۸۹ تیر ۳۰, چهارشنبه

سکوت دوباره شکسته شد


گرچند پخش ونشر شب نامه ها ، هشدار نامه ها ، وازین موارد در ولایت بامیان تا حدودی دارای سابقه بوده ولی از مدتی زیادی به این سو شاهد چنین چیزی نبودیم . اما این سکوت صبگاه روزپنجشنبه درحالیکه می رفتم تا طبق معمول درهوای تازه و زیبا نفسی بکشم چشمانم به کاغذی افتاد که یک قسمت آن زیر سنگ می باشد ، وقتیکه سنگ را از روی کاغذ برداشتم اولین بار چشمانم به عنوانی آن افتاد که باخط درشت نوشته شده است ( هشدار نامه بامیانیان به محمد کریم خلیلی ) اینکه چرا درد دلها ، خواستها ، عقده گشایها ، ملامت کردن اشخاص وافراد ، وده ها حرف وحدیث دیگر در قالب شب نامه یا هشدار نامه به طور مرموز ومخفی دربین جمعی محدد توضیع می گردد ، معانی وتفا سیر گوناگونی دارد ، که من قصد پرداختن ویا نوشتن درین باره را ندارم .
اما می خواهم این نکته را یاد آور شوم زمانی که ما درفضای دموکراتیک ویاهم حکومت که برپایه های دموکراسی استوار است . دیگر ضرورت نیست که بازهم ما حرف خودرا درقالب لفافه بازگو نمایم . زیرا اینگونه شب نامه ها بیشتر ماهیت عقده گشایی یک جمع وجماعت خاص را به تصویر می کشاند تا حرف توده های وسیع از مردم . از جانب دیگر این ذهنیت را به وجود خواهد آورد ، که گویا شما نیز مثلی همان کسانی که نام برده اید درفکر رسیدن به اهداف شخصی خویش می باشید. هرگاه شما هم با اینگونه شکار تان حمایت مردم را جلب نماید واز آن طریق چیزی را که می خواهید وبه دنبالش هستید برسد . بازهم همان کاسه وهمان آش خواهد بود .

سفر نماینده بخش انکشافی ایالات متحده آمریکا دربامیان

امروز چهارشنبه داکتر شاه (General director) بخش انکشافی (USAID) ایالات متحده آمریکا وارد بامیان گردید. درمدت اقامت دوساعته که در بامیان داشت ازسرک بامیان غوربند که فعلا درحال کار است واز بودجه ایالات متحده آمریکا تمویل می گردد دیدن نمود.
وی که در کنفرانس کابل شرکت کرده بود بعد از صحبت های که در جریان کفنرانس صورت گرفته وتصویر که از ولایت بامیان برای وی داده شده بود هدف اصلی سفر خود به بامیان را دیدن از بامیان ومقایسه نمودن بامیان با ولایات که در حالت جنگ به سر می برد بیان داشت .
داکتر حبیبه سرابی والی بامیان دریک کنفرانس مطبوعاتی که با خبرنگاران صحبت می کرد گفت .
سفر آقای داکتر شاه در بامیان نهایت با اهمیت بوده به دلیل اینکه بزرگترین تمویل کننده بخش برنامه های انکشافی در ولایت بامیان کشور امریکا می باشد . البته کشورهای دیگر نیز دربخش انکشاف ونوسازی ولایت بامیان را همکاری نموده که از آن جمله کشور جاپان بعد از آمریکاه به درجه دوم قرار دارد .
بیشترین کمک های بخش انکشافی ایالات محتده آمریکاه دربخش های صحت ، زیر بنا ، و زراعت می باشد . پروژه های کلان (UASID) در بامیان، سرک دوشی بامیان ، سرک پل متک الی بامیان ، ساختن بند برق توبچی به ظرفیت 750 میگا وات ، مکتب قابلگی ، گماشتن یک نفر به حیث مشاور در شاروالی غرض ساختن پلان استراتیژیک پنج ساله ، استخدام مشاورین در بخش زراعت در ولسوالی های کهمرد ویکاولنگ می باشد .
والی بامیان نیازمندی مهم مردم بامیان را برق دانسته که در صحبت های خویش با داکتر شاه نیز این موضوع را مطرح ساخته و اظهار امیدواری نمود که در اینده درین زمینه گام های مهم برداشته خواهد شد .

ادای رسالت یا تخریش ذهنیت

ادای رسالت یا تخریش ذهنیت
امروز مطلبی را در دوهفته نامه تفاهم خواندم که درذهنم سوالی خلق شده می خواهم با خواننده گان وبلاگم شریک بسازم
همانطوریکه نا گفته پیداست که در آستانه انتخابات بیسار مهم وسرنوشت ساز دور دوم پارلمانی قرار داریم ومردم ما میرود تا با گزینش خوب ترین وصادق ترین افراد مکلفیت دینی وایمانی خویش را ادا نمایند .
درین میان وظیفه رسانه ها از هر زمانی دیگر مهم جلوه می نمایند تا با درک شرایط واوضاع آشفته رسالت ملی وطنی خویش را انجام دهند کوشش صورت گیرد که با اطلاع رسانی درست ، به موقع مردم را در آگاهی قرار داده و به عنوان یک پل ارتباطی به معنی واقعی آن عمل نمایند . اما طوریکه در شماره 21 دوهفته نامه تفاهم به ملاحظه می رسد وآن نشر اعلامیه از آدرس نها د های مدنی وشورا ها که در بامیان به نحوی حضور دارند درمورد عملکرد کمسییو ن انتخابات بوده در اعلامیه آمده است . که کمیسون مستقل انتخابات در پروسه استخدام افراد غیر مسولانه عمل نموده کوشش صورت گرفته تا افراد کم سواد به جای افراد با سواد به کا ر گماشته شود ، وهم چنان تعادل قومی نیز در استخدام کارمندان در نظر گرفته نشده . ودرضمن شخصی بنام احسان الله کهمردی نیز با تائید به موارد ذکر شده در متن اعلامیه این نکته را یاد آور شده که مردم بامیان همیشه سروصدایشان در کابل بلند است که به اقلیت ها در بامیان حق داده نمی شود . درحالیکه حق اقلیت ها در بامیان توسط خود شان ضایع می شود .
من می خواهم درچند سطر خلاصه نمایم اینکه .
1- با موجودیت کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی موجهه خواهد بود که نهاد های محترم درمورد عملکرد غیر مسولانه کمیسون انتخابات شکایات شان را عنوانی آن اداره ارسال می داشتند . برای اینکه وظفیه اصلی ونفس موجودیت کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی رسیدگی به اینگونه شکایات می باشد . درصورتیکه کمیسیون کدام اقداماتی را درزمینه انجام نمیداد آنگاه نشر وبخش این اعلامیه شکل قانونی را بخود می گرفت .
2- در مورد بی عدالتی و درنظر گرفتن توازون قومی دربامیان باید خاطر نشان ساخت که ، خوش بختانه ولایت بامیان یکی از ولایات پیش تاز وپیش گام درین زمینه می باشد ، اگر بگویم که بیشتر از ده پست کلان حکومتی فعلا دراخیتار دوستان که اسم از اقلیت می برد در حکومت محلی در اختیار این هاست حرف گزاف نباشد . ما نمونه های زیادی را میتوانیم نام بیبریم که دریکی از ولایات از دو ولسوالی که مطلق به قوم هزاره می باشد حتی یک نفر را نمیتوان پیدا کرد که به صفت پیاده دفتر در آن ولایت استخدام شده باشد .
بنا براین به جا خواهد بود که بجای خالی کردن عقده های شخصی به منافع مردم بیشتر توجه صورت گیرد .

۱۳۸۹ تیر ۲۹, سه‌شنبه

داشتن سرک قیر آرزوی دیرینه مردم بامیان

داشتن سرک قیر آرزوی دیرینه مردم بامیان .
قیر ریزی بخش یا (سکشن ) هشتم سرک پل متک الی بامیان که در مربوطات ولسوالی شیبر ولایت بامیان موقعیت دارد امروز توسط داکتر حبیبه سرابی والی بامیان افتتاح گردید .
کار زیر ساخت شاهراه غوربند الی بامیان به طول 140 کیلو متر که درهشت بخش یا قسمت تقسیم شده وتوسط شرکت های داخلی کار آن به پیش برده می شود از مدتی نزدیک به دوسال درحال جریان است . ازقسمت وسط کوتل شییر که بنام حد بخشی(مرز) بین پروان وبامیان یاد می شود به طرف غرب آن درحدود 29 کیلومتر مربوط به ولایت بامیان بوده کار زیر ساخت ان در چندین بخش به شدت جریان دارد .
داکتر حیبیه سرابی حیین افتتاح سرک قیر درجمع که وی را همرای می کرد گفت . داشتن سرک قیر از آرزوها دیرینه من ومردم بامیان بود ه خوش بختانه کم کم به آن آروزها خود ومردم بامیان می رسیم .
والی بامیان درمورد سرک قیر واهمیت آن گفت . داشتن سرک قیر برای تقویه اقتصاد مردم بامیان ، از جمله عرضه محصولات زراعتی شان یعنی کجالو به بازارهای داخلی کشور و هم چنان ورد ترویستان نهایت با ارزش می باشد .
محمد عظیم فرید ولسوال شیبر درمورد 29 کیلومتر سرک که مربوط ولایت بامیان می شود گفت : از قسمت دوآبی بلوله الی شش پل به طول 10 کیلو متر که امروز قیر ریزی آن شروع شد ومتاقی سرک از دوآبی بلوله الی کوتل شیر عنقریب کار زیر ساخته آن به اتمام رسیده و در آینده های نه چندان دور کار ی قیر ریزی آن نیز شروع خواهد گردید . ولسوال شیبر همکاری ونقش مردم را نهایت برجسته خوانده و از همکاری آنان اظهار قدرانی نمودند .
سخی یار یکتن از باشنده گان ولسوالی شیبر می گوید . باآنکه زمین ها وخانه ها زیادی تاحال تخریب گریده ولی هیچگاه مردم مخالفت نکرده زیرا این سرک که ساخته می شود از مردم وبرای همین مردم است . ما نهایت خوشحال هستم که بامیان ومردم ما هم صاحب سرک قیر می شود .
انتظار برده می شود که مقامات مسئول در بامیان از کار قیر ریزی سرک شش پل الی کوتل شیبر وهم چنان سرک بامیان الی یکاولنگ نظارت درست وبه موقع داشته باشد . تا از یک طرف بودجه که دراین مورد به مصرف می رسد به هدر نرفته واز جانب دیگر ازفرصت پیش آمده به وجه خوب استفاده صورت گیرد .

۱۳۸۹ تیر ۲۵, جمعه

بامیان امن و فضای سرد مبارزات انتخابات پارلمانیانتظار می رفت که افغانستان در جریان دوره ی رسمی کمپاین های انتخاباتی، با توجه به تعدد نامزدان و اهمیت بالای مبارزات انتخاباتی، دستکم در مناطق امن کشور شاهد مبارزات داغ انتخاباتی خواهد بود؛ اما در بامیان که یکی از امن ترین ولایات کشور است، پس از چهار هفته از آغاز دوره ی کمپاین، تا کنون شمار اندکی از نامزدان اقدام به مبارزات انتخاباتی کرده اند.
در مقایسه به انتخابات پارلمانی پیشین و انتخابات ریاست جمهوری، شمار بیلبوردها، پوسترها و شعارهای تبلیغاتی، در شهر بامیان اندک به نظر می رسند. تا کنون شهر بامیان شاهد تجمعات و گردهمایی های انتخاباتی قابل توجه نیز نبوده است.
در 9 سال گذشته حضور مردم مناطق امن کشور، به ویژه مردم مناطق مرکزی در مناسبت های سیاسی و انتخاباتی در مقایسه با سایر نقاط کشور، پررنگ بوده است؛ اما این بار هراس از این وجود دارد که در مناطق امن، به ویژه در بامیان، استقبال مردم از انتخابات کمتر از هر زمانی دیگری باشد.
شماری از نامزدان که تا کنون اقدام به تبلیغات انتخاباتی کرده اند، از فضای موجود ابراز ناخشنودی می کنند و در باره ی چگونگی حضور مردم در انتخابات پیش رو نگران هستند.
اسدالله مخلص کارشناس حقوق وعلوم سیاسی و یک تن از نامزدان پارلمان در بامیان می گوید: "مردم نسبت به انتخابات امسال پارلمانی به دلیل تقلباتی که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی صورت گرفت، تا حدودی زیادی دلسرد بوده و نسبت به نتیجه ی این انتخابات بسیار بی باور هستند."
به باور کارشناسان، شعارهایی که در چندین انتخابات گذشته، به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته از سوی نامزدان مطرح، به ویژه از سوی ستاد و حامیان انتخاباتی حامد کرزی سرداده شدند؛ اما تا کنون هیچ یکی از آنها عملی نشده اند، دلیلی دیگری است که بر باور مردم نسبت به انتخابات و روند عمومی دموکراسی در افغانستان، تاثیر بسیار منفی داشته است.
اکبر دانش یک تن از فعالین مدنی در بامیان در این زمینه می گوید: "تقلبات گسترده درانتخابات پیشین، مداخلات آشکار حلقات خاص بیرونی در امور سیاسی، عدم حاکمیت قانون، موجودیت فساد اداری، بروز نا امنی های احتمالی در جریان انتخابات پارلمانی؛ از عوامل اساسی کمرنگ بودن حضور مردم در انتخابات پیش رو خواهند بود. از جانب دیگر، برعلاوه ی بی اعتمادی مردم نسبت به نظام حاکم، برخورد تبعیض آمیز شماری از نمایندگان در خانه ی ملت و تکیه بر روند حاکمیت تک قومی، عوامل دیگری است که مردم را نسبت به انتخابات پیش رو دلسرد کرده است."
بسیاری از دانشجویان و فرهنگیان بامیانی نیز این بار برخلاف دوره های پیشین انتخابات، توجه چندانی به چگونگی برگزاری انتخابات ندارند و این انتخابات را برای سرنوشت خود تاثیرگذار و مثبت نمی پندارند.
ضامن علی رفیع، دانشجوی رشته ی آموزش و پرورش دانشگاه بامیان، نفس روند دموکراسی در افغانستان و عادلانه و شفاف بودن انتخابات را زیر سئوال می برد. او می گوید: "در افغانستان دموکراسی به معنی درست کلمه پیاده نشده است، همه ی امور بر اساس معیارهای قبیله سالارانه و سنتی به پیش می رود. حاکمان کنونی افغانستان عامدانه در راستای سد کردن راه دموکراسی فعالیت می کنند؛ زیرا مردم سالاری را به نفع خود نمی بینند، بناً در چنین وضعیتی، چگونه می توانیم به انتخابات امیدوار باشیم؟"
داکتر خادم حسین عاطفی، پژوهشگر تاریخی با دیدگاه رفیع، موافق به نظر می رسد. وی برخورد جامعه جهانی را پیروی از سیاست های دوگانه و به قولی معروف "سیاست یک بام و دو هوا می داند" که باعث شده است باور مردم نسبت به صداقت جامعه ی جهانی در راستای تطبیق مردم سالاری از بین برود.
وی می افزاید: "پس از کنفرانس بن در سال 2001 و شکل گیری نظام جدید سیاسی، امیدورای هایی به میان آمده بود که کشور آهسته آهسته با حمایت جامعه جهانی به سوی دموکراسی واقعی که همانا خواست همه ی مردم افغانستان بوده گام هایی بر دارد؛ اما متاسفانه دیده شد که وضعیت افغانستان نسبت به 9 سال گذشته نه تنها به سوی بهبودی پیش نرفته، بلکه هر روز ما شاهد شگاف های عمیقی هستیم که نظام فعلی را نهایت ضعیف و نا کارامد ساخته است.
اما نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، کمرنگی مبارزات انتخاباتی را موضوعی می داند که به نامزدان انتخابات ارتباط دارد و کمیسیون در این زمینه هیچ نقشی ندارد.
او می گوید: "کمیسیون انتخابات در زمینه ی چگونگی مبارزات انتخاباتی نامزدان نمی تواند نقشی بازی کند، زیرا این به خود نامزدان مربوط می شود."
عدم توسعه زیربناها در بامیان و اتفاقات سیاسی اخیر در کشور به ویژه موضوع سهیم ساختن طالبان در قدرت، حمله کوچی ها به مناطق مرکزی و رد شدن 10 نامزد وزیر هزاره 3 بار به صورت متوالی از سوی مجلس نمایندگان، موضوعاتی مهم دیگری برای بامیانی ها است.
عبدالله رضایی، شهروند 26 ساله بامیانی می گوید: "پس از سقوط رژیم طالبان، در مناطق مرکزی، به ویژه در بامیان، گلوله ای شلیک نشده است و مردم بامیان با تمام توان با دولت مرکزی و جامعه ی جهانی همکاری کرده اند."
او نتیجه ی روند همکاری مردم بامیان با دولت مرکزی و نیروهای خارجی را معکوس می پندارد و می پرسد: "نتیجه ی این همکاری و صلح دوستی چه بوده است؟ نتیجه ی صلح دوستی ما این است که کوچی های مسلحی که از سوی حکومت حمایت می شوند، به مردم صلح دوستی که 9 سال پیش سلاح خود را بدون پیش شرطی به حکومت تسلیم کردند، حمله می کنند. در 9 سال گذشته اندکترین توجهی به بازسازی مناطق مرکزی و بامیان صورت نگرفت و بالاخره همگی نامزد وزرای قوم هزاره با تبانی حکومت از سوی مجلس رد شدند."
مردم بامیان پس از شکل گیری نظام جدید سیاسی در افغانستان که برگرفته از توافقات بن بود، همکاری خوبی با دولت افغانستان و جامعه ی جهانی داشته اند. شرکت شهروندان بامیان در انتخابات لویه جرگه اضطراری در سال 1381 و لویه جرگه قانون اساسی در سال 1382 گسترده و چشم گیر بود. تطبیق برنامه ی خلع سلاح یا همان دی دی آر و دایاگ نیز در بامیان و نقاط مرکزی کشور به خوبی پیش رفت. انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی با حضور گرم و گسترده مردم بامیان همراه بود.
شماری از کارشناسان سیاسی باور دارند که این بار عدم استقبال از کارزار انتخاباتی در بامیان، به شدت متاثر از روندی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته شکل گرفته است.
اسماعیل زکی مسئوول شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در زون مرکزی باور دارد که عمل نکردن شماری از نمایندگانی کنونی مردم بامیان به وعده های انتخاباتی شان، و نیز اتفاقات سیاسی اخیر در کشور تاثیر منفی زیادی بالای روحیه رای دهندگان مناطق مرکزی گذاشته است.
زکی می گوید: "موضوع شریک ساختن طالبان در قدرت سیاسی، رد شدن نامزد وزرای هزاره از سوی مجلس نمایندگان و عمل نکردن کرزی به وعده هایی که در جریان انتخابات به مردم مناطق مرکزی داده بود، تاثیر ناگورای بر روحیه مردم بامیان گذاشته است؛ از این رو شرکت مردم در انتخابات پیشرو چشم گیر و پر رنگ نخواهد بود."