۱۳۹۰ اسفند ۱۷, چهارشنبه

فارغ شدن هفت نفر داکتر از یک دوره آموزشی ده هفته ی .
هفت نفر که یکی از آنها زن می باشد آموزش های لازم را به مدت ده هفته از سوی داکتران تیم مالیزیا دربامیان سپری نموده و قرار است شش نفر از فارغان جهت تداوی مریضان مبتلا به مرض دندان به ولسوالی های این ولایت اجرا وظیفه نمایند .
اگرچند گقته می شود که بخش دندان در شفاخانه ولایتی بامیان فعال بوده اما نسبت نبود وسایل مدرن این بخش چندان فعال نمی باشند .داکتر مهرعلی حسنی سرپرست صحت عامه بامیان در مورد تعداد داکتران که دربخش دندان فعالیت دارند به رسانه های گفت .
هم اکنون بخش دندان در شفاخانه ولایتی فعال بوده وتمام خدمات را درین زمینه انجام میدهند ، اما درولسوالی ها ما داکتر دندان نداریم . واز سوی هم تجهیزات کافی درین عرصه موجود نیست امیدوارم که با رفتن شش نفر که آموزش های لازم را در رابطه با امراض دندان فرا گرفته بتوانیم این کمبود را در ولسوالی تکمیل نمایم .
تیم کشور مالیزیا که عمداً در بخش های صحی مردم این ولایت را کمک ویاری می رسانند . تاحال ازطریق تیم های سیار به تداوی مریضان پرداخته وبرگزاری کارگاه ده هقته از اقدامات بوده که در راستایی تربیه داکتران و کمک داکتران در بخش دندان صورت گرفته وازاین به بعد آنها را قادر خواهند ساخت که خودشان به تداوی وغرضه خدمات صحی در ولسوالیها به پردازد
قوماندان تیم صحی مالیزیا در بامیان در مورد فراغت و هم چنان برنامه های که تاحال دربخش صحی انجام داده می گوید .
تیم مالیزیا نه تنها در بخش دند ان کار می کند ، بلکه در تمام عرصه های صحی فعالیت دارند ، فعلا در بخش های صحی داکتران شفاخانه بامیان را آموزش می دهند تا آنها ارتقا ظرفیت شوند .
به گفته مسولین هیچگونه آمار دقیق از افراد که مبتلا به مشکلات دندان در بامیان می باشد وجود ندارد ، اما آنها می گویند نسبت رعایت نکردن حفظ الصحه و مواضبت نکردن از دندانها تعدادی زیادی از ساکنین این ولایت به مشکلات دندان مبتلاهستند .


فراغت 26 قابله ازیک دوره آموزشی 18 ماهه دربامیان

درپنجمین دور فراغت قابله ها 26 قابله ازیک دوره آموزشی 18 ماه درحالی از مکتب قابلگی بامیان فارغ شدند که مسئولین صحت عامه دراین ولایت می گوینند هنوزهم این ولایت، نیازمند بیشتراز100 قابله دیگرمیباشد.
داکترمهرعلی حسنی سرپرست ریاست صحت عامه بامیان، بعد ازظهر روزیکشنبه به صدای امریکا گفت:" 9 تن ازاین قابله ها ازولایت دایکندی هستند و17 تن دیگرشان ازبامیان که این قابله ها دراین دو ولایت فعالیت شانرا درآشیانه های صحی خانواده که درسطح قریه های این دو ولایت درنظر گرفته شده است آغازمی کنند".
به گفته ای سر پرست ریاست صحت عامه دربامیان، طی چهاردوره گذشته حدود 86 قابله ازمکتب قابلگی این ولایت فارغ شده اند.
نیک بخت که ازولسوالی میرامور ولایت دایکندی است با ابرازخوشحالی می گوید:" من بسیار خوشحال هستم که امروز سندفراغتم را ازمکت قابلگی بامیان گرفتم ومی خواهم درمنطقه خود که نیازمند قابله است کمک نمایم".
مسئولین ریاست صحت عامه دربامیان، می گویند طبق سرویکه درسال 2010 صورت گرفته بود بالاترین آمار مرگ ومیرکودکان ومادران را ولایات بامیان وبدخشان دارا بوده اما؛ فعلأ کدام سروی دقیق دراین مورد وجود ندارد.

۱۳۹۰ اسفند ۱۳, شنبه

توزیع 2000 تخته سولر برای ساکنین مرکز بامیان !
برق از نیازمندیهای اولیه زندگی جامعه بشری بوده ویکی از عوامل مهم انکشاف به حساب می اید ، اما دسترسی به نور برق یکی از خواستهای مبرم مردم بامیان را طی ده سال گذشته تشکیل میداد ، واین خواستها گاها تا سرحد تظاهرات مسالمت آمیز ونصب چراغ ارکین دریکی از چهار راهی داخل شهر بامیان را بدنبال داشت .
تیم پی آرتی نیوزلند مقیم بامیان به تعداد 2000 سولر را به منظور روشنانی برای 120 شورای مرکز بامیان توزیع نمودند .
امام علی قاسمی رئیس عمومی شورای انکشافی مرکز بامیان در مورد توزیع این سولر ها به تلویزیزون راه فردا گفت .
شورای های انکشافی که در سطح مرکز ولایت فعالیت دارند شامل 110 شورا بوده سولر کمک شده از سوی تیم پی ارتی برای همه آنها توزیع می گردد .
به گفته قاسمی این سولر ها به انعده ازخانواده ها که توان اقتصادی ضعیف دارند توزیع میگردد .
آقای ریچارد نماینده تیم پی آرتی ارزش این سولر هارا مبلغ 140000 هزار دالرآمریکایی یاد آور شده گفت ، که بودجه ان را بخش ایالات متحده آمریکایی پرداخت نموده است .USAID
به گفته آقای ریچارد پروژه برق سولر که از سوی تیم پی آرتی قرار است در آینده اجرا وتطبیق گردد ، مبلغ پانزده میلیون دالر آمریکایی را احتوا می نمایند .
به باور تعداد آگاهان وشهروندان بامیان ،پروژه برق سولری از قیمت ترین پروژهای برق به حساب آمده و به جزمصرف شدن پول کلان نتیجه رضایت بخش را بدنبال نخواهد داشت ، انها با انتقاد از دولت، وزارت انرژی و آب کشوررا متهم به بی توجهی نسبت به خواست های مردم بامیان نموده واز حکومت مرکزی می خواهند که درقمست تامین برق ولایت بامیان اقدامات عملی را روی دست بیگرند . .