۱۳۹۰ اسفند ۹, سه‌شنبهپر تلفات ترین زمستان در بامیان طی ده سال اخیر .
ولایت بامیان با داشتن کوه های بلند و برف گیر توام با وزش باد های تند وطوفان از سردترین ولایت کشور به حساب آمده و همه ساله در فصل زمستان از شدت سرما راه بندا ن برف کوچ و در بهار از سرازیر شدن سیلاب های مدهش موسومی جان ده ها تن از ساکنین این ولایت را گرفته وباعث اندوه تعدادی زیادی از خانواده های می شوند .
حبیبه سرابی والی بامیان و رضا رفعت رئیس مبارزه با حوادث طبیعی در یک کنفرانس مشترک خبری به رسانه ها از وضعیت مسدود بودن راه و تلفات ناشی ازحوادث طبیعی زمستان سال جاری معلومات دادند .
به گفته والی بامیان در ولسوالی ورس تعداد تلف شده ها 5 نفر بوده که از آن جمله دوزن و سه مرد می باشد . هم چنان ولسوالیهای پنجاب ، یکاولنگ شیر و مرکز بامیان با الترتیب بیشترین تلفات ناشی از برف کوچ ها را داشته است .
صدا.....
رضا رفعت رئیس مبارزه با حوادث طبیعی از مسدود بودن کوتل های قوناق ، شاتو ، پشته غرغری و آقرباط یاد آورشده گفت .
شرکت های قرادادی متعهد شده اند که الی تاریخ 10 برج جاری این مسیر هارا بروی ترافیک باز نمایند ، در غیر آنصورت شرکت های قرار دادی به سارنوالی معرفی خواهد گردید .
وی علاوه نمود گفت ، تلفات که تا حال در بامیان صورت گرفته هیچکدام در ساحات که مسولیت پاک کاری آن را شرکت ها به عهده داشته نبوده است .
والی بامیان در رابطه به دونفر که در مرکز بامیان از مدت چهار روز قبل زیر برف کوچ گیر مانده وتاهنوز مردم محل قادر به دریافت اجساد آنها نشده گفت . یک تیم مشترک از ولایت ، شورای ولایتی پولیس و ریاست مبارزه با حوادث تشکیل شده تا فردا به ساحه رفته و کار جستجو را آغاز نمایند .
گفته ها ریئس مبارزه با حوادث طبیعی در حال صورت می گیرد که در آغاز فصل زمستان از باز بودن تمام راه ها ی مواصلاتی دراین ولایت اطمینان داده بود .

۱۳۹۰ اسفند ۵, جمعه
تظاهرات مردم بامیان نسبت به سوزاندن قرآن کریم .
هزاران تن از شهروندان بامیان به منظور محکوم کردن عاملین سوزاندن قرآن کریم توسط نیروهای آمریکایی در پایگاه نظامی بگرام دست به تظا هرات زده و خواستار به محاکمه کشانیدن عاملین این عمل ضد انسانی واسلامی گردیدند .
شورای علما ، شورای اخوت ، نهاد های جامعه مدنی و هزارتن از شهروندان بامیان درین تظاهرات شرکت داشته و بعد از ادای نماز عبادی سیاسی جمعه از مسجد رهبر شهید بابه مزاری الی چوک معروف به هرکین دست به راهپیمای زده و قطعنامه چهار ماده را بخوانش گرفتند .
تظاهرات کننده گان در قطعنامه شان سوزندان قرآن را یک عمل وحشیانه از دید انسانی دانسته عذر خواهی مقامات آمریکایی را کافی ندانسته خواهان پیگیری قضیه و به محاکمه کشانیدن عاملین این جنایت شدند .
تظاهرات کننده گان به دادن شعار های قرآن کتاب ماست ، وحدت مرام ماست ، تا خون در رگ ماست قران رهبر ماست ، وحدت اخوت و بیداری ملل اسلامی را در زمینه خواسته ایجاد هر گونه اختلاف ، خشونت و نا امنی را محکوم نمودند .
بابه محسنی به نماینده گی از شورای علما هدف از راه اندازی این تظاهرات را اعلان نفرت و انزجار ازسوزاندن کتاب مقدس مسلمانان توسط نیروهای امریکای در پایگاه نظامی بگرام خوانده و کسانی با استفاده از بهانه سوختن قران باعث تشنج وخرابی کشور شان می شود نیز محکوم می نمایم .
یکی دیگر از شرکت کننده گان درین تظاهرات که خودرا موذن مسجد جامع تولواره معرفی کرد ه می گوید، این عمل تا حال چندین بار از سوی نیروهای خارجی صورت گرفته که باعث خشم ملت مسلمان افغانستان گردیده ، در صورت در آینده چنین عمل تکرار گردد ، مردم مسلمان افغانستان بی تفاوت نخواهد نشست .
همانطوریکه تظاهرات و اجتماعات مسالمت آمیز حق مردم افغانستان بوده ودر قانون اساسی کشور نیز صراحت دارد ، مردم بامیان از این حق همیشه به صورت درست و شایسته به دور از هر نوع خشونت و بی نظمی استفاده نموده واین بار نیز مدنیت وصلح جوی خویش را نشان دادند .

۱۳۹۰ بهمن ۱۹, چهارشنبه


اهالی دوازده قریه درمنطقه قرغنتو از نبود آب آشامیدنی شکایت دارند .

ولایت بامیان که گفته می شود دارای منابع آبی سر شار بوده و آب ها سرگردان این ولایت که از کوه ها بابا سرچشمه می گیرد به ولایات همجوار سرازیر شده و لی ساکنین این ولایت از نبود آب آشامیدنی شکایت دارند .

زمستان سال روان و سرمایی شدید و یخنبدان زندگی را برای ساکنین این ولایت دچار مشکل ساخته ، در کنار نبود آب آشامیدنی ، نبود مواد سوخت لازم و هم چنان بالارفتن مواد اولیه زندگی بر این مشکلات افزوده است .

مشتاق یکتن از ساکنین منطقه قرغنتو طی تماس تیلفونی به رسانه ها گفت مشکلات موجود در آن منظقه را چنین بیان داشت .

دوازده قریه در اطراف منطقه قرغنتو از مدتی به این طرف با مشکلات جدی کمبود آب آشامیدنی روبرو بوده ، و ساکنین این قرا فاصله زیادی را برای تهیه آب آشامیدنی و هم چنان آب برای استفاده مواشی طی نمایند . که گاهاً سرمایی شدید و یخبندان مانع این کار می شود .

به گفته مشتاق قبلا از سوی یک موسسه عربی تعدادی زیادی چاه حفر گردیده که متاسفانه عمق این چاه های بیشر از سه الی چهار متر نبوده که فعلا آب چاه بکلی خشک گردیده است .

وی علاوه نموده می گوید که این مشکلات را قبلا به مقامات حکومت محلی رسانیده ولی هیچگونه اقدامات را تاحال انجام نداده است

در همین حال رضا رفعت رئیس مبارزه با حواث این ولایت ، ضمن تائید مشکلات ساکنین منطقه قرغنتو گفت : مسولیت آبر سانی و تهیه آب آشامیدنی مکلفیت ریاست انکشاف دهات این ولایت بوده و ما مسولیت هماهنگی را داریم ، درهمین رابطه قرار است امروز جلسه تحت ریاست والی بامیان دایر گردد تا ضمن بررسی این مکشلات راه های حل را جستجو نمایند .

به باور اکثریت شهروندان این ولایت پروژه حفر چاه های آب آشامیدنی که از سوی ریاست انکشاف دهات صورت گرفته و مبالغ هنگفت نیز در زمینه به مصرف رسیده زیاد موثر نبوده و بدلیل کیفت پائین بعد از مدتی خشک و یا غیر قابل استفاده گردیده است .

هئیت اداری شورای ولایتی بامیان انتخاب گردید .پیوند

در یک انتخابات شفاف و دموکراتیک رئیس ، معاون و منشی شورای ولایتی بامیان برای یکسال برگزیده شد .

این انتخابات که از سوی کمیسون مستقل انتخابات برگزار گردیده بود نماینده گان از دفتر ملل متحد یو ناما و کمسییون مستقل حقوق بشرو رسانه حضور داشتنتد .

محمد عزیز شفق با اخذ 7 رای مثبت ویک رای سفید به حیث رئیس شورای ولایتی ، مولوی یوسف با گرفتن 8 رای مثبت به عنوان معاون و زینب نوری با کسب 6 رای مثبت و 2 رایی سفید به صفت منشی شورای ولایتی انتخاب گردید .

انتخابات این دوره شورای ولایتی متفاوت از دوره های قبلی بوده زیرا در پست های ریاست ، معاونت و منشی صرف یک نفر کاندید بوده و هیچ رقیب وجود نداشت . گفته می شود این انتخابات به اساس بافت قومی صورت گرفته ، و به اساس توافقات قبلی پست های موجود در شورای ولایتی به سه قوم تقسیم گردیده است .

محمد عزیز شفق که هم اکنون بردنده این انتخابات گردیده می گوید . ما تلاش خواهیم کرد که راه شهید جواد ضحاک را ادامه داده و در راستای خدمت گذاری به مردم بامیان، از هیچگونه تلاشی حتی تا سرحد مرگ هم دریغ نخواهیم کرد

گفتنیست که شورای ولایتی بامیان دارای نه عضوبوده که با شهادت جواد ضحاک رییس قبلی این دور انتخاب با حضور هشت تن از اعضای شورای ولایتی برگزار شده است .

۱۳۹۰ بهمن ۱۵, شنبه

پرورش سبزیجات درگلخانه های زمستانی زمینه ای خوبی کارودرآمد دربامیان

کشت سبزیجات درگلخانه های زمستانی، یکی از زمینه های خوبی کارودرآمد برای شماری ازخانواده های بامیانی؛ درفصل زمستان بحساب می آید.

صابره باشنده دره فولادی مرکزبامیان، که ازچهارسال بدین سو درگلخانه های آفتابی سبزیجات میکارد می گوید:" مدت چهارسال می شود که دراین گلخانه کرم، گلپی، پالک ونهالی های سبزیجات را پرورش می دهد که درمنطقه شان بفروش می رساند وازاین طریق مصارف خانواده ای خویش را تأمین می کند".

وی می گوید که سبزیجات گلخانه ای را که خودشان پرورش می دهند نسبت به سبزیجات که ازدیگرولایات دربامیان بفروش می رسد تازه و بهتراست.

محمد علی یکی دیگرازباشندگان دره فولادی که ازسال گذشته سبزی جات گلخانه ای را پروریش می دهد می گوید:" خانواده های که توان خرید سبزیجات را ازبازار ندارند، پرورش سبزیجات درگلخانه های آفتابی درفصل زمستان کمک می کند تا خانواده ها هم سبزی داشته باشند وهم ازاین طریق مصارف خانواده شانرا تأمین نمایند".

فاطمه حسینی یکی ازکارکنان این بخش به دفتربنیاد آغاخان دربامیان می گوید:" درمرکز و ولسوالی های بامیان و ولسوالی های شیخعلی علی وسرخ پارسادر ولایت پروان نیز، تا هنوز28 گلخانه زمستانی را، ایجاد کرده اند.

او می گوید :" افرادی که دراین گلخانه های زمستانی سبزیجات را کشت می کنند، می توانند ازآن ها، عواید خوبی درفصل زمستان داشته باشند.

بنیاد آغاخان دربامیان یکی ازموسسه های بین المللی است که کشت سبزیجات درگلخانه های زمستانی را دراین ولایت ترویج می کند.

درگلخانه های زمستانی که درزیرپلاستیک سبزی کشت می شود ازچند سال اخیر دربامیان رواج یافته است که ازین ناحیه عواید خوبی نصیب شماری ازخانواده ها می شود.

۱۳۹۰ بهمن ۱۲, چهارشنبه

برف کوچ جان دوتن را در بامیان گرفت .


به اثر ریزیش برف کوچ در منطقه سرگیچ ولسوالی یکاولنگ دونفر جان شان را ازدست دادند.

این حادثه ساعت 8 صبح روزسه شنبه در منطقه دره خشکک صورت گرفته که دونفر بنام های محمد و مدد دو جوان 21 و 23 ساله زیر برف کوچ گیر مانده و جان شان را ازدست دادند .

رضا رفعت ریس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بامیان که خود شخصا در منطقه رفته به رسانه ها گفت .

بعد از شنیدن این حادثه یک تیم مرکب از کمیته مبارزه با حوادث طبیعی و پرسونل ولسوالی یکاولنگ به منطقه رفته و باکمک و همکاری مردم که تعدادشان به بیش از 300 نفرمی رسید کارجستجو را شروع نمودیم که متاسفانه در روز اول حادثه نتواستم که دونفر را از زیر برف کوچ نجات دهیم .

رضا رفعت علاوه نموده گفت : در روز دوم با کار هماهنگ وتلاش همه جانبه توانستیم ساعت یازده نیم قبل از ظهر اجساد را از زیر برف کوچ بیرون وبه خانواده آنها تحویل دهیم .

رضا رفعت ریس مبارزه با حوادث طبیعی کمبود پرسونل خدماتی دراین ریاست را یک چالش دانسته واین امر باعث گردیده تا این ریاست نتوانند به شکل درست آگاهی دهی از بروز حوادث نا گوار طبیعی را برای مردم بیان نمایند .

طی زمستان سال روان این حادثه اولین حادثه طبیعی ناشی از برف کوچ بوده که منجر به قتل دو نفر درولایت بامیان شده است .