۱۳۹۰ آذر ۹, چهارشنبه

پروژه ی مزاییک کاری پیاده روهای داخل شهربامیان به بهره برداری سپرده شدطی سفررسمی داکترکن یاما شیتا مسئول اداره انکشافی ایالات متحده امریکا درافغانستان، پروژه ی مزاییک کاری پیاده روهای داخل شهربامیان، با حضورداکترحبیبه سرابی والی بامیان، خادم حسین فطرت شاروال این ولایت وشماری زیادی ازاقشارمختلف مردم بامیان به بهره برداری سپرده شد.

مسئول اداره انکشافی ایالات متحده امریکا درافغانستان، درگفگو با رسانه ها بیان داشت:" امیدوارم که این پروژه بتواند، وضعیت را بهبود داده ساحه تجارتی تجارت های بیشتر را برای دکانداران این شهرفراهم نموده وعواید بیشتر را برای شاروالی بوجود آورد".

درهمین حال داکتریا ما شیتا درمورد پروژه های آینده که ازسوی اداره انکشافی ایالا متحده امریکا دربامیان، اجرا می گردد معلومات داده گفت:" تا سال 2014 اداره انکشافی ایالات متحده امریکا پروژه های زیادی دربامیان اجرا خواهد کرد".

به گفته ی شاروال بامیان، بودجه ی که تا حال ازسوی اداره انکشافی ایالات متحده ای امریکا به شاروالی این ولایت طی سال جاری جهت عرضه ی خدمات بهتر به مصرف رسیده است 924740 دالرامریکایی میباشد.

گفتنیست پروژه های توسعه وقیر ریزی 29 سرک فرعی داخل بازار ؛ اعمار یک تشناب عمومی ٰ؛ جمع آوری کثافات از پروژه های تحت کار بوده که توسط موسسه همکار با شاروالی و تمویل مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکاه در حال جریان می با

۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه

سرک های مواصلاتی بامیان، درفصل زمستان بازنگهداشته می شود

همه ساله درفصل سرمای زمستان و ریزیش برفهای سنگین راهای مواصلاتی ولایت بامیان به پایتخت کشور و ولسوالیهای آن مسدود می گردد.

اما امسال مسئولین ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بامیان، می گویند کوتل های شیبر، که بامیان را با پروان؛ کوتل قوناق که ولایت دایکندی را با بامیان وصل می کند با شرکت های داخلی قرارداد شده است تا درفصل زمستان بازنگهداشته شود.

رضا رفعت رییس مبارزه با حوادث طبیعی بامیان، می گوید:" به علاوه کوتل های شییر و قوناق 7 کوتل دیگر که بامیان را با ولسوالیها وصل می نماید نیز با شرکت های داخلی بامیانی قرارداد شده وما امیدوار هستم که این راه های نیز در فصل زمستان باز نگهداشته شود .

آقای رفعت می گوید:" درسال گذشته نیزاین کوتل ها به قرارداد سپرده شده بود ولی به دلیل اینکه قرارداد ها ازطرف وزارت فواید عامه با شرکت ها صورت گرفته بود ، دراکثراوقات این را های مواصلاتی ازاثرریزیش برفهای سنگین مسدود میماند اما، امسال با شرکت های داخلی خود بامیان قرارداد شده است تا این سرکها بروی ترافیک مسدود نشود".

به گفته ی رییس مبارزه با حوادث طبیعی بامیان، تنها کوتل که امسال قرارداد نشده؛ کوتل آجه گگ است که بامیان را با میدان وصل می کند، وی می گوید این کوتل دردوبخش تقسیم شده است که یک بخش آن مربوط ولایت میدان می شود واگرطرف بامیان ازبرف پاک شود طرف میدان بروی ترافیک مسدود خواهد ماند.

بامیان ازسردترین ولایات کشوربحساب می آید که به دلیل کوهستانی بودن آن همه ساله ریزیش برفها قسمت اعضم راهای مواصلاتی این بروی مسافران مسدود ومشکلات زیادی را ازین ناحیه بوجود می آورد.

به گفته ای مسئولین حکومت محلی دربامیان، هزینه ای که برای بازنگهداشتن راهای مواصلاتی این ولایت، درزمستان به مصرف میرسد هجده میلیون ودوصدو شصدوهفت هزار افغانی را احتوا می نماید که ازسوی دولت افغانستان پرداخت گردیده است.

افزایش بی سابقه ی قیمت مواد سوخت دربازاربامیان

شماری ازباشندگان بامیان، شکایت دارند که با فرا رسیدن فصل سرمای زمستان، قیمت مواد سوخت بشکل بی سابقه ای دربازار این ولایت افزایش یافته است.

نجیب الله امیری یکتن ازگازفروشان بازاربامیان، می گوید:" درتمام ولایت بامیان فقط دو تانک گاز است که آنها هم طی دو هفته می شود که گاز وارد نکرده ودلیل اینکه گاز وارد نمی کنند اینست که وزارت تجارت افغانستان گازهای وارد شده درکشور را به کابل انتقال می دهند.

عارف حسین یکتن ازباشندگان بامیان، می گوید:" قیمت گازدربازاربامیان به حدی بالا رفته که یک تعداد حتا توان خرید آنرا ندارند. وی می گوید ما ازدولت افغانستان می خواهیم تا درقسمت پایین آوردن قیمت مواد سوخت درزمستان توجه جدی نماید.

اما این تنها قیمت گاز نیست که با فرا رسیدن فصل سرمای زمستان دراین ولایت افزایش یافته است؛ بلکه قیمت دیگرمواد سوخت چون تیل، چوب وزغال سنگ نیز در این ولایت بالارفته است.

عبدالله یکتن از زغال فروشان بامیان، می گوید: سال گذشته یک بوری زغال سنگ 45 کیلویی را مبلغ 170 افغانی بفروش میرسانده اما، امسال به دلیل اینکه زغال را قیمت خریداری می کند به مبلغ 250 افغانی بفروش میرساند.

محمد اکبرمحمدی مدیرعامل اتاق تجارت بامیان، از وزارت تجارت کشور انتقاد کرده می گوید از یک هفته به اینطرف وزارت تجارت گازهای وارد شده توسط تاجران کشور را، به کابل سوق می دهد.

در همین حال مسئولین شاروالی بامیان، می گویند:" سیستم بازار افغانستان سیستم بازار آزاد است روی همین دلیل شاروالی ها حق مداخله و تعیین نرخ را ندارند.

اکثر باشندگان بامیان در فصل زمستان از زغال سنگ و چوب؛ برای گرم کردن خانه هایشان استفاده می کنند.

بامیان ازجمله سرد سیرترین ولایات افغانستان است که درفصل زمستان راه های مواصلاتی آن در اثر ریزش برف سنگین بیشتراوقات مسدود میگردد.

۱۳۹۰ آذر ۲, چهارشنبه

فراغت 19 تن از یک دوره آموزشی شش ماهه !19 تن ازمحصلین دانشگاه بامیان، ازیک دوره آموزشی شش ماهه انکشاف روستایی سند فراغت بدست آوردند.

این 19 تن درمرکزآموزش های مسلکی آقا خان دربخش های اداره ومنجمنت، پروپوزل نویسی وشناخت فقردرروستا ها آموزش دیده اند.

معراج خان مدیرتوسعه روستایی دفتربنیاد آقا خان دربامیان، می گوید:" این کورس آموزشی ازاوایل سال جاری میلادی آغازشده بود که درابتدا به تعداد 25 اشتراک کننده داشت اما 19 تن شان توانستند با موفقیت ازاین دوره آموزشی شش ماهه سپری و سند فراغت بدست آورند".

مدیرتوسعه روستایی بنیاد آقا خان درادامه افزود:" دراین دوره آموزشی ازمجوعه 19 اشتراک کننده 6 تن آنها دختران بود.

نجیبه امینی یکتن از اشتراک کننده گان این دور آموزشی گفت : ما طی این مدت هفده مدل آموزشی که شامل بخشهای مختلف چون مدیریت منجمنت ، جندر ، کمپیوتر انگلیسی می شد ، فرا گرفتیم ، حال از دولت ونهاد مسئول می خواهیم که زمینه کار واشتغال را برای ما فراهم نمایند ، تا ما از همین داشته های خویش در جهت ارائه خدمت به مردم استفاده نمایم .

به گفته ی مسئولین مرکزآموزش های مسلکی بنیاد آقا خان دربامیان ازطی چند سال گذشته ازاین مرکزبه تعداد 60 تن ازجوانان آموزشی های مسلکی را درمورد توسعه روستایی فرا گرفتند.

ازروزبین المللی رضا کاران دربامیان تجلیل شد.این محفل که ازسوی نمایندگی هلال احمر افغانی دربامیان، تدویریافته بود تعدادی زیادی ازروئسای ادارات دولتی، موسسات ملی وبین المللی، علمای دینی وشماری زیادی ازمحصلین پوهنتون بامیان ورضاکاران کمیته هلال احمرافغانی اشتراک داشتند.

محمد اسحق پویا رییس دفترهلال احمرافغانی دربامیان، می گوید این محفل به خاطرتشویق رضاکاران دایرشده است. وی علاوه کرد :" درتمام ولایت بامیان به تعداد 900 نفربصورت رضاکارانه با دفترهلال احمرافغانی کارمی کند".

رییس دفترهلال احمر دربامیان افزود:" این رضا کاران دربخش های مختلف چون مبارزه با حوادث طبیعی وکمک های اولیه صحی درمرکز وتمام ولسوالی های بامیان، فعالیت دارند".

احمد شکیب مقصودی کارمند اداره ی رضاکاران صلیب سرخ بین المللی درافغانستان، هدف ازبرگذاری این محفل را بالا بردن روحیه همکاری؛ تشویق وتحسین بین رضا کاران دانسته علاوه نمود:" طبق آمارواحصایه موجود تا هم اکنون حدود 46 هزار رضا کار درپروگرامهای ضد حوادث وکمک های اولیه دربخش صحی درتمام افغانستان با کمیته بین المللی صلیب سرخ وهلال احمرافغانی همکاری دارند".

سجاد محسنی سخنگوی شورای علمای بامیان همکاری رضا کاران جوان را ازنگاه دین اسلام نهایت مهم دانسته گفت:" متأسفانه هیچگونه امکانات دراختیارجوانان رضا کاربامیان قرارنداشته و جوانان رضا کاربا نبود امکانات تا حال توانسته کارهای ارزنده ی را دراین ولایت انجام داده اند"

گفتنی است که ازروزجهانی رضاکاران در14 قوس همه تجلیل به عمل آمد اما نسبت سردی هوا دربامیان، این محفل دردوم قوس برگزارگردید.

۱۳۹۰ آذر ۱, سه‌شنبه

برگزاری کفرانس داد خواهی از حقوق سیاسی زنان در بامیاناین کنفرانس که از سوی موسسه حقوق بشر ومحو خشونت تدیر یافته بود زنان زیادی از ولسوالی های کهمرد ، سیغان ، شیر و مرکز بامیان حضور داشتند ، و صبحت ها بیشتر حول چگونگی مشارکت زنان در پروسه های سیاسی متمرکز بود .

عبدالودود پدرام مسئول اجرائیوی موسسه حقوق بشر و محو خشونت در مورد فعالیت های که تاحال این موسسه در ولایت بامیان انجام داده گفت :

این برنامه به مدت شش ماه در نظر گرفته شده بود و ما توانستم که در مناطق مختلف ولایت بامیان برنامه های آگاهی دهی در مورد حقوق سیاسی زنان را برگزار نمایم . واین دومین کنفرانس است که با اشتراک تعدادی زیادی از زنان وموسسات که درین راستا فعالیت دارند تدویر نمایم .

به گفته مسئول اجرائیوی موسسه حقوق بشر ومحو خشونت عمده ترین مشکلات که در رابطه به داد خواهی از حقوق سیاسی زنان در کل کشور به و یژه در ولایت بامیان موجود می باشد ، حاکم بودن عرف و عنعنات نا پسند ، پایین بودن سطح آگاهی مردم ، وجود افراد سنتی در سییستم عدلی و قضای افغانستان است .

به گفته مسولین این موسسه وضعیت مشارکت زنان در بامیان نسبت به سایر ولایات افغانستان بهتر بوده و برگزاری چنین کنفرانس ها اثرات مثبتی در رابطه به سهم گیری زنان در پروسه های سیاسی و اگاهی از حقوق شان به جا گذاشته است .