۱۳۸۹ شهریور ۵, جمعه

آغاز برنامه آموزشی حقوق بشر در دانشگاه بامیان


این محفل که با حضور داکتر سیما ثمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان داکتر حبیبه سرابی والی بامیان و تعدادی از اراکین حکومت محلی و محصلین در دانشگاه بامیان دایر گردیده بود. عبدالاحد فرزام رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر دفتر ساحوی بامیان در مورد چگونگی برنامه آموزشی معلومات ارائه نموده گفت .
درمرحله اول به تعداد 300 نفر از محصلین سال چهارم شامل این برنامه های آموزشی گردیده که در ختم برنامه های آموزشی تصدیق نامه های از جانب کمییسون مستقل حقوق بشر ودانشگاه بامیان برای فارغین توزیع خواهد شد . وی در ادامه صحبت های خویش از محصلین که این دوره آموزشی را سپری می نماید تقاضا نمود ، که بعد از فراگیری مفاهم حقوق بشری آن را با مردم شریک ساخته تاباشد همه در قسمت تطبیق قانون وحفظ ارزشهای حقوق بشری سهم خویش را اداء نمایند .
داکتر سیما ثمر ضمن ابراز خرسندی از شروع برنامه آموزش حقوق بشر در دانشگاه بامیان به عنوان دومین دانشگاه بعد از دانشگاه هرات در سطح کشور اظهار امیدواری نموده گفت . تلاش کمیسون بر این است که در سطح تمامی دانشگاه های کشور این برنامه را گسترش دهند .
رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت حقوق بشری را نسبت به سالهای قبل بهتر خوانده ودلیل آن را رشد آگاهی مردم از مفاهم حقوق بشری می داند . وی نبود امنیت ، عدم تطبیق قانون ، حاکمیت قانون ، عدم آگاهی مردم را ازموارد تخطی حقوق بشری قلمداد نمود .
والی بامیان در سخنان کوتاهی که درین محفل داشت از کار کرد های داکتر سیما ثمر به نیکی یاد نموده و آموزش حوق بشری را صرف برای محصلین کافی نداسته و تقا ضا نمود که تما م ارگانهای که در راستای تطبیق قانون کار می کند به شکل دسته جمعی این مفاهم را فرا بگیرند . زیرا درین راستا همه مکلف می باشد . والی بامیان خودرا به عنوان عضوی جامعه بشری مکلف به تطبیق قانون دانسته و احترام به ارزش های حقوق بشری را مسولیت هر فرد جامعه خواند.
ابتکار جدید کمیسون مستقل حقوق بشر افغانستان را ، یک حرکتی روبه جلو دانسته و به یقین دانشگاه ها ومراکز علمی به عنوان بستر که در آن عدالت وحقوق بشر مطرح بوده از جایگاه ویژه برخوردار می باشد . نفس آموزش مهم بوده ولی آرزو برده می شود که بیشر یک نگاه تشریفاتی نباشند .۱۳۸۹ شهریور ۱, دوشنبه

توسعه سیاسی ، تقویه کننده بنیاد نظام های دموکراتیک


دفتر نماینده گی سازمان ملل متحد یونما دربامیان از مدتی به این طرف ابتکار برگزاری جلسات را با آ چندا از پیش مشخص شده توسط اشتراک کننده گان با حضور نماینده گاه نهاد های مدنی ،احزاب سیاسی ، کمیسیون مستقل انتخابات ، کمیسیون شکایات انتخاباتی ، نهاد های بین الملی ناظر به انتخابات درمقر یونما برعهده داشته و اساسا تمرکز این جلسات بیشتر تحت نام توسعه سیاسی جلوه گر می باشد .
درجلسه امروزی که جمعی زیادی دوستان به شمول عده ی از کاندیدان محترم پارلمان در بامیان حضور داشتند موضوع مورد بحث حول محور انتخابات پیش روی شورای ملی در ولایت بامیان بوده هرکدام از اشتراک کننده گان به نوبت خود معلوماتی را درساحه کاری وصلاحیت وظیفوی شان به حاضرین پیشکش نمودند .درنتیجه بحث ها و گفتگوها با اتفاق نظر همه حاضرین در جلسه قطعنامه دوماده ی را به این شرح ترتیب به تصویب رساندند .
1- با وجودامنیت خوب در ولایت بامیان متاسفانه به دلیل نبود مراکز توزیع کارت رآی دهی عده زیادی از شهروندان مخصوصاً جوانان که انگیزه برای رآی دهی دارند ازین حق به دلیل نداشتن کارت محروم شده اند .
2- محلات رای دهی درین مرحله از انتخابات به شدت کاهش یافته است طوریکه درمراکز که قبلا 14 محل رای دهی بود فعلا به 2 محل رای دهی تقلیل یافته است .
این دوموارد از نگرانی ها بوده که حق اشتراک مردم در پروسه انتخابات وتعین سرنوشت شان را به گونه ی خدشه دار ساخته و جمعی زیادی را از حق مشرو ع ومسلم شان محروم می سازند .درمتن قطعنامه از کمیسیون مستقل انتخابات و دفتر یونما ومراجع زیربط خواسته شده که درین زمینه توجه ویژه ی را مبذول بدارند .استفاده از هویت محصلین در مبارزات انتخاباتی کاندیدان در بامیان
برخلاف نخستین روزهای سرد مبارزات انتخاباتی در بامیان وسرد شدن آب هوا، کمپاین ها روز به روز داغتر وپررنگتر می شود درین میان عده از کاندیدان توانسته حمایت محصلین سراسر افغانستان را نسبت بخودش جلب نماید . وازین ناحیه تاحدودی خودرا راحت احساس می کند . اما این حمایت ها چقدر منطقی وعملی می باشد . در روزهای آینده معلوم خواهد شد . بازار بامیان مملو از بنر ها وپارچه های رنگارنگ بوده و عبارات نوشته شده شکل واحدی را بخود گرفته . تعدادی زیادی از محصلین از این کار وعمل عده از کاندیدان محترم سخت ناراحت بوده و این حرکت منفی را به نفع انتخابات ندانسته و سکوت محصلین را درین مورد بازی به سرنوشت وادرس محصلین می دانند .وازجانب دیگر جمعی از کاندیدان که حمایت قشر پویا ، بالنده و باانرژی یعنی محصلین را درقالب نوشته درچهار متر تکه کسب کرده شاید به این فکر خیال باشد که فقط محصلین صاحب کارت وحق رای دهی می باشد یا حمایت بقیه را قبلا بدست اورده ویاآنهم رای آنان زیاد ازارزش واهمیت برخوردا نمی باشند.
به صورت کل ادامه چنین استفاده منفی وطرفند های تبلیغاتی نه تنها در مرکز ولایت بلکه در سطح ولسوالیها وحتی قراء وقصبات درحال گسترش بوده ادامه چنین کاری ذهنیت مردم را نسبت به پروسه انتخابات وضعف خود کاندیدان را بیشتر از هرچیز دیگر برجسته می سازد.۱۳۸۹ مرداد ۲۸, پنجشنبه

از28 اسد سالروز استرداد استقلال کشور دربامیان تجلیل بعمل آمد
این محفل که در لیسه ذکور مرکز بامیان دایر گردیده بود با برنامه های نه چندان مرتبط با سالروز استرداد استقلال کشور از ساعت 9 صبح شروع الی ساعت 12 ادامه پیدا کرد .
درین محفل والی بامیان ضمن تبریک گفتن این روز بزرک به مردم بامیان ، از رشادتها و قهرمانی های کسانی که درراه رسیدن به استقلال کشور تلاش کردند به نیکی یاد نموده و مردم را به وحدت ملی ویکپارچکی فراخوانده و رمز پیروزی وبدست آوردن استقلال کشور را درگیرو وحدت وهمدلی ملت افغانستان دانست.
حاج احمدی یکتن از اعضای شورای ولایتی بامیان از نود یکمین سالروز استرداد استقلال کشور با افتخار یاد کرده حضور مردم را در شکل گیری نظام های سیاسی وحرکت های استقلال طلبانه برجسته خوانده ولی از حکومت ها به انتقاد یادآوری نموده گفت این حکومت ها می باشد که در موارد مختلف از خود غفلت نشان داده و درجهت حفظ وحدت ملی ومشارکت عادلانه سیاسی مردم افغانستان سهل انگاری نشان داده و این امر باعث گردید که مردم به آنچه که می خواست نایل اید هرکز نرسد .
تجلیل از سالروز استرداد استقلال کشور هرقدر با شکوه برکزار گردد نشانه اهمیت و بها دادن به این روز برزگ می باشد ولی با تاسف درافغانستان از این روز آنجه شایئسه وبائیسته است تجلیل بعمل نمی آید . چنانجه امروز دیده شد که تجلیل از 28 اسد نبوده بیشتر به روز معارف می ماند .
تقدیر از دوچهره ممتاز مناطق مرکزی !


درچهارمین روز از جشنواره راه ابریشم دریک محفل فرهنگی از صفدر توکلی هنرمند وجواد خاوری محقق وپژوهشگربا حضور والی بامیان وتعدادی ا زفرهنگیان بامیان در تالار میراث های فرهنگی فدرانی به عمل آمد .
صفدر توکلی هنر مند محلی که بیش از نیم قرن عمر خودرا صرف احیاء فرهنگ محلی مناطق مرکزی نموده به گوشه از خاطرات خویش در طول دوران که وی با دمبوره سرو کار داشت اشاره نموده گفت : درطول 43 سال که من به عنوان کارمند رسمی در وزارت اطلاعات فرهنگ اجرای وظیفه نموده ام بیش از 500 آهنگ تلویزونی و راد یوی ثبت ودر آرشیف رادیو تلویزون ملی موجود می باشد . وی درطول زندگی هنری خویش به مشکلات اشاره کرده که گاهی این مشکلات تا سرحدی حکم مرتد وتفکیر بودن وی در جامعه آن روز تبلیغ شده بود ولی به گفته وی هیچگاهی دربرابر مشکلات و چالش های که وی را تا سرحد مرگ تهدید می کرده است سرتسلیم فرو نیاورده وتنها رمز موقعیت وبقا خود وهنر محلی دمبوره را در گیرو مقاومت وپشت کار خویش دانسته میگوید . امروز خوش حالم که از من وامثال من قدرانی صورت می گیرد البته قدرانی نه ازمن بلکه قدرانی از ارزشهای فرهنگی مردم ما در حقیقت صورت می گیرد. صفدر توکلی سلطان موسیقی محلی هزاره گی علاوه به نواختن دمبوره به سرائیدن اشعار هزاره گی مهارت کامل داشته که مجموع سروده های وی عنقریب در قالب یک کتاب به چاب برسد . صفدر توکلی شاگردان زیادی را تاحال توانسته تربیت وبه جامعه تقدیم نماید . از جمله شاگردان صفدر توکلی می توان از هنر مند ان چون امان یوسفی و همایون لعلی نام برد : با توسعه و انکشاف جامعه ومردم وهم چنان حضور جوانان با استعداد درعرصه موسیقی محلی ، به دمبوره دیگر هرکز به عنوان یک آله موسیقی که هنوز عده آن را غنا می پندارد نگریسته نشده بلکه به عنوان نماد از فرهنگ وارزشهای فرهنگی برخورد صورت گیرد و مطمیناً دیگر دمبوره با آن صدای شرین وگیرایش به طاق فراموشی سپرده نخواهد شد بلکه به ارزش واهیمت ان بیش از هرزمانی دیگری توجه صورت خواهد گرفت .
ابراهیم اکبری رئیس اطلاعات وفرهنگ بامیان ازسخرانان دیگر این محفل درسخنرانی کوتاه که داشت . برعلاوه قدرانی از فرهیخته گان مناطق مرکزی به گوشه از مشکلات و چالش ها که درکذشته دربرابر هنرمندان و جود داشت پرداخته وی عدم رشد فرهنگی و برداشت سنتی وجاهلانه آن زمان را از عوامل عمده برشمرده گفت : درسال 1358 آلات موسیقی مدرن به حکم تکفیر درجلوی مسجد کهنه بازار کهنه ولسوالی یکاولنگ به آتش کشیده شد . وهم چنان پشگامان موسیقی محلی برای زنده نگهداشتن هنر دمبوره وارزشهای فرهنگی مردم وجامه شان جانهای شرین شان را ازدست داده که از آن جمله سرور سرخوش ، هنر مند بلند آوازه و عبدالحکیم برادرزاده صفدر توکلی را میتوان نامبرد .
جوادی خاوری محقق و پژوهشگر که از وی کتاب های متعددی چون پشت کوه قاف ، امثال وحکم مردم هزاره ، دوبیتی های عامیانه هزاره گی ، قصه های هزاره های افغانستان ، گل سرخ دل افگار ، گزیده ادبیات معاصر شماره 42 به چاب رسیده است . ضمن قدرانی از فراهم ساختن چنین زمینه ای قدرانی از خودش را قدردانی از فرهنگ بومی مردم هزاره دانسته گفت : وقتیکه ما به فرهنگ وداشته های فرهنگی خویش احترام میگداریم در حقیقت به خودمان احترام گذاشته ایم . واز سوی موجودیت وحضور هر قوم ترکیبی است از فرهنگ و وجود فزیکی شان . جواد خاوری دربخش از صحبت هایش به وضعیت جامعه مدرن امروزی اشاره نموده گفت : درگذشته ها هرقوم مزین بود به فرهنگهای خودی ، دنیا مدرن تلاش نمود که فرهنک واحدی را به عنوان یک مدل جایگزین فرهنگهای بومی بسازد تا ازآنطریق بتواند همه اقوام وارزشهای فرهنگی آنها را درگیرو خود داشته باشد ولی حالا به این نتیجه رسیده اند که پیامد چنین کاری فراهم ساختن یک زندگی خشک ویک نواخت می باشد . وازرش فرهنگ بومی درجامعه مدرن امروز بیش از هرزمانی دیگردرک شده است .
جواد خاوری پانزده سال است که درمورد احیاء ارزشهای فرهنگی هزاره های به کار پژوهش وتحقیق پرداخته ولی کارهای که تاحال به تنهای انجام داده به گفته خودش هیچگاهی جواب گوی ذخایر عمده ی ارزشهای فرهنگی نمی باشد .
والی بامیان قدردانی از افراد واشخاص فرهنگی را درحیات شان یک حرکت مثبت وماندگار خوانده وتاکید داشت این حرکت بعنوان یک حرکت مثبت دربین جامعه نهادینه گردیده وتبدیل به یک فرهنگ گردد. حبیبه سرابی والی بامیان حفظ ارزشهای فرهنگی دریک جامعه را از مکلفیت ها ومسولیت های حکومت ها خوانده وبیان داشت تیم که درین راستا کار می کند تاحال قدم های ارزنده را برداشته امیدورام که بیش از هر زمانی دیگر درمورد احیاء وارزشهای فرهنگی بومی جامعه ومردم ما گام های بلندی برداشته شود .