۱۳۹۰ بهمن ۱۰, دوشنبهتوزیع کمک های زمستانی برای خانواده های بی بضاعت در ولایت بامیان !

600 فامیل که قبلا از سوی ریاست مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بامیان در مرکز و ولسوالی یکاولنگ سروی و شناسایی گردیده بود کمک های مواد غذایی شامل ارد ، روغن ، شکر و نمک را در یافت نمود .

رضا رفعت رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بامیان به رسانه های گفت .

این کمک ها که از سوی موسسه NCA کشور ناوری و موسسه کوک تهیه گردیده بود . برای هر فامیل دوبوجی آرد ، یک قطی روغن ، 5 کیلو شکر و 5 کیلو نمک توزیع گردید .

رضا رفعت علاوه نموده گفت : طبق سروی های که در سطح ولایت بامیان صورت گرفته بیشترین صدمه را ساکنین این ولایت از ناحیه خشکسالی سال روان متقل گردیده است .

به گفته رضا رفعت کمیته مبارزه با حوادث طبیعی درخواستهای مواد مورد ضرورت را که به بیش 24 هزار تن می رسیید قبلا به مرکز ارسال داشته اما مواد که تاحال به این اداره رسید صرف برای چهارده هزار فامیل کافی بوده که توزیع گردیده است .

رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بامیان کمک های انجام شده از سوی دولت وموسسات خارجی را به هیج عنوان کافی نداسته و خواستار توجه جدی دولت و موسسات در زمینه کمک رسانی به ساکنین این ولایت گردید

گفتنیست که ولایت بامیان شامل چهارده ولایت بوده که خشکسالی سال روان بیشترین صدمه را به دهاقین وساکنین این ولایت وارد نموده است .

۱۳۹۰ بهمن ۸, شنبه

قتل مشکوک یک دختر هفده ساله در مرکز بامیان !

طی سال روان این سومین بار است که این گونه قتل مشکوک در بامیان صورت گرفته و نبود طب عدلی در شفاخانه ولایتی مرکز بامیان باعث گردیده تا ابعاد و چگونگی این گونه قتل در هاله از ابهام باقی بماند .

سمونوال غلام سخی نیک پی امر آمنیت قوماندانی امنیته بامیان به تلویزیون راه فردا گفت .

شکیلا دختر هفتده یا هجده ساله که از اقارب محافظ واحدی بهشتی عضو شورای ولایتی بوده به اثر فیر مرمی کلاشنکوف جان داده است . قضیه تحت تعقیب پولیس جنابی بوده و هنوز علت این قتل مشخص نیست

این تفنگ مربوط به محافظ شخصی واحدی بهشتی بوده و تاهنوز مشخص نشده که این فیر چگونه و توسط چه شخصی صورت گرفته اما واحدی بهشتی می گوید که فیر این تفنگ توسط خود مقتول صورت گرفته که هدف آن آموختن سلاح می باشد .

داکتر انور سینا مسول بخش جراحی شفانه ولایتی مرکز بامیان مشاهدات خودرا چنین بیان می دارد .

ما صرف مشاهدات خودرا می توانیم بیان نمایم ، که شخص مقتول توسط چگونه اسلحه کشته شده و وسعت زخم به چه پیمانه می باشد .بیشتر ازاین نمی توانم حکم نمایم .

وی علاوه نموده می گوید در گذشته نیز چنین حادثات در شفاخانه ولایتی مراجعه کرده ما صرف می توانیم مشاهدات خویش را بیان نمایم در صورتیکه طب عدلی موجود باشد ، علت این گونه قتل ها بصورت مشخص واضح خواهد گردید .

به گفته داکتر انور سینا اصابت مرمی در قسمت بالای شکم و زیز ققسه سنیه بوده وارثان این دختر تا هنوز به مرکز بامیان نرسیده و تا حال کدام ادعای از سوی اقارب مقتول صورت نگرفته است .

طی سال روان این حادثه اولین حادثه از نوع خود در بامیان می باشد .

۱۳۹۰ بهمن ۳, دوشنبهکمک 20 عراده ماشین تراکتور به ریاست زراعت بامیان

تیم بازسازی ولایتی کشور نیوز لند به منظور رشد و بهبود محصولات زراعتی دهاقین این ولایت، این کمک را طی محفل رسمی با حضور معاون والی بامیان و مسولین ریایت زراعت و نماینده گان کوپراتیف به ریاست زراعت و آبیاری تحویل داد.

انجنیر طاهر عطایی ریئس زراعت ما لداری در مورد توزیع این کمک ها به رادیو تلویزیون راه فردا گفت .

در سطح ولایت بامیان بیشتر از140 کوپراتیف زراعتی موجود بوده که قبلا نیز به تعداد 28 عراده ماشین تراکتور توزیع گردیده بود ، و ما بر اساس برنامه توسعوی درین مرحله قرار است به تعداد 40 عراده تراکتور را به دهاقین ولسوالی های پنجاب ، یکاولنگ ، ورس و مرکز بامیان توزیع نمایم .

به گفته رئیس زراعت بامیان مگانیزه کردن زراعت می تواند برای رشد و بهبود وافزایش محصولات زراعتی دهاقین کمک نمایند

آصف مبلغ معاون والی بامیان طی صحبت کوتاهی گفت : ولایت بامیان یکی از ولایت محروم افغانستان بوده وکمک های که تاحال در عرصه ها ی مختلف به ویژه در سکتور زراعت صورت گرفته نا کافی بوده است .

به گفته معاون والی بامیان پروژه های مهم که تیم بازسازی کشور نیوزلند طی سال 2011 برای مردم انجام داده ، تهیه برق سولری به ظرفیت یک میگاه وات و کمک 40 عراده ماشین تراکتور را شامل می گردد ، که هردو پروژ ه از پروژه های مهم بوده که می تواند تاثیرات مثبتی را بالای زندگی ساکنین این ولایت داشته باشد .

به گفته مسولین بخش انکشافی کشور نیوزلند بودجه که برای خریداری این تراکتور های به مصرف رسیده بین 5 تا 10 ملیون دالرآمریکای می باشد .

۱۳۹۰ دی ۲۰, سه‌شنبه

مسولیت محبس بامیان به وزارت امور داخله سپرده شد .

مطابق به فرمان شماره85 مورخ 26/9/1390 ریاست دولت و مصوبه شماره6 مورخ 26/9 1390 شورای وزیران ونظر به هدایت 11984 مورخ /23 /9 / 1390 وزرات امور داخله مسولیت های محا بس و. توفیق خانه ولایت بامیان از وزرات عدلیه به وزارت امور داخله واگذار گردید .

جنرال جمعه گلدی یاردم قوماندان امنیه بامیان که درین محفل صحبت می کرد ، از کارکرد های سمونوال غلام علی باتور مدیر سابق محبس بامیان قدردانی نموده بیان داشت ، وزارت عدلیه و کارمندان مدیریت محبس بامیان تاحال این وظیفه را به خوبی انجام داده وما نیز امیدار هستیم که بتوانیم این مسولیت که حالا به دوش قوماندانی امنیه سپرده شده به وجه بهتر انجام دهیم .

داکتر حبیبه سرابی والی بامیان انتقال مسولیت محبس و توقیف خانه ولایت بامیان از وزرات عدلیه به وزارت امور داخله را گام نهایت مهم ومثبت دانسته گفت . از انجایئکه وزارت امور داخله امکانات بیشتر را در اختیار داشته می تواند از زندانیان و محبوسین به شیوه بهتر مراقبت نمایند .

والی بامیان از انجام فعالیت های که از سوی رهبری این محبس برای زندانیان انجام گرفته بود نهایت مهم خوانده بیان داشت ، برنامه های آموزشی چون آموزش لسان انگلیسی ، فرا گیری علوم قرآنی ، و ترک اعتیاد این زندان را تبدیل به یک مکان آموزشی نموده است که این روند می تواند اثرات مثبت خودرا بالای زندانیان بجا بگذارد .

در محبس بامیان فعلا به تعداد 150 نفر زندانی بوده که نبود مکان مناسب مشکلات زیادی را برای زندانیان بوجود آورده و از سوی هم اعاشه که از سوی وزارت عدلبه در نظر گرفته شده برای 100 نفر می باشد که این از عمده ترین مشکلات بوده که مسولیین به آن اشاره نمودند .

مدیر محبس که جدیداً به جای غلام علی باتور مقرر گردیده است ، اظهار امیدواری نموده گفت. نظر به هدایت مقامات قرار است به تاریخ 15 حوت سال روان محبس به تعمیر جدید انتقال پیدا نمایند .