۱۳۸۹ اسفند ۱۰, سه‌شنبه

با تد وير سمينار يكروزه تحت عنوان مزاري ، عدالت وحق خواهي از شانزده همين سالگرد رهبر شهيد در باميان گراميداشت بعمل ميآيد .

اين سمينار از سوي جمعي از فرهنگيان مقيم باميان وبه تاريخ 14 حوت برگزار مي گردد.
به گفته موسي شفق قومياري يكتن از اساتيد دانشگاه باميان هدف از راه اندازي اين سمينار تحليل وتبيين انديشه هاي رهبر شيهد است كه هر روز ضرورت آن احساس مي شود .
اين مسول برگزاركننده سمينار افزود : بخش هاي مختلف براي سمينار مزاري ، عدالت وحق خواهي در نظر گرفته شده است كه انديشمندان و متفكرين مقيم باميان ومهمانان كه از كابل دعوت شده اند در آن سهم خواهند داشت .
استاد قوم ياري مي گويد : ما ضرورت داريم تا مزاري شناسي را وارد لايه مختلف اجمتاعي نمايم تا از اين طريق بتوانيم رسالت را كه رهبرشهيد بدوش اقشارمختلف جامعه كذاشته به نحوي احسن ادا نمايم .
هر ساله با فرارسيدن ماه حوت مراسم متعدد از سوي علاقه مندان وپيروان رهبر شهيد در سراسر جهان برگزار مي گردد . اين مراسم هر ساله در باميان نيز با اشكال مختلف بزگزارشده است . و امسال نيز مراسم تجلل از سالگرد رهبر شهيد در مناطق مختلف ولايت باميان برگزار خواهد شد .