۱۳۹۱ مرداد ۲۰, جمعه


دیدار توماس دی مایزی  وزیردفاع جرمنی ازبامیان
توماس دی مایزی وزیر دفاع جرمنی درسفری یکروزه درولایت بامیان برتداوم همکاری های کشورش با افغانستان تأکید کرد.
وزیردفاع جرمنی درکنفرانس خبری اعلام داشت که برادامه ای کمک های این کشور، بعد ازسال 2014 دولت جرمنی 150 میلیون یورو را دربخش امنیت و450 میلیون یوروی دیگر را دربخش های انکشاف وبازسازی به دولت افغانستان کمک می کند.
توماس دی مایزی افزود:" جرمنی متعهد است درصورت که نیروهای افغان بخواهند ونیاز به کمک وهمکاری داشته باشند با آنان همکاری می کنیم وباید نیروهای افغان پیش قدم باشند".
وزیردفاع جرمنی علاوه کردما ازنتیجه وتجربه ای که روسها درافغانستان داشتندآموختیم تاافغانستان راپای شکسته رها نکرده وباید این کشورروی پای خود استوارشود تاما این کشورراترک کنیم .
حبیبه سرابی والی بامیان نیز دراین کنفرانس گفت:" درجلسه ای که با وزیر دفاع جرمنی داشتیم ازوی خواستم تا درقسمت های شمالشرق بامیان که هم مرز با ولایت بغلان است یک عملیات تصفیوی با همکاری تیم پی آرتی پولند تحت رهبری جرمن ها وپی آرتی نیوزلندی مستقر دربامیان صورت گیرد تا این ساحات ازحضورمخالفان پاکسازی شود".
مقامات محلی دربامیان بارها شکایت کردند که اکثرنا امنی ها درولسوالی های کهمرد وسیغان بامیان، که هم مرز با ولایت بغلان است توسط مخالفین که درولایت بغلان فعالیت دارند راه اندازی می شود.
اکثرعساکرجرمنی درولایت قندز درشمال افغانستان، مستقراست که تا سال 2014 همزمان با سایرنیروهای بین المللی ازافغانستان خارج خواهند شد.


هیچ نظری موجود نیست: