۱۳۹۱ مرداد ۲۲, یکشنبه

تظاهرات مردم بامیان در مورد ناامنی های اخیر .
به دنبال نا امنی ها اخیر در مسیر ها ی دره میدان ودره غوربند ولایت پروان وبه شهادت رسانیدن تعدادی ا ز ساکنین مناطق مرکزی به صورت فجیع ازسوی طالبان و بی تفاوتی ارگانهای امنیتی نسبت به تامین مسیر های منتهی به بامیان ومناطق مرکزی اعتراضات زیادی را به دنبال داشته و شخصیت های سیاسی و پارلمان کشور نیز درین رابطه عکس العملهای را نشان دادند .
 در همین رابطه امروز هزاران تن از شهروندان بامیان دست به تظاهرات مسالمت آمیز زده ومسیر مسجد رهبر شهید الی چوک ارکین را طی نموده و با دادن شعار های  ماه امنیت می خواهم ،حکومت حکومت ،امنیت امنیت ، امنیت شاهراه ها اهمیت حیاتی دارد ، ازدولت خواستند تا اقدامات جدی را برای تامین امنیت این مسیر های روی دست گیرند .
بابه محسنی یکتن از علما بامیان در رابطه به تظاهرات شهروندان بامیان به خبرنگاران گفت .
هدف از راه اندازی این تظاهرات رساندن خواست های مردم بامیان به گوش دولت بوده که متاسفانه هنوز خواب است ، وما خواستیم با این تظاهرات به دولت نشان بدهیم که اگر توان تامین امنیت را ندارد . مردم مارا مسلح ساخته تا خود مردم بتواند امنیت خودرا بگیرد .
صدا
داود صداقت سخنگوی شورای مجاهدین مناطق مرکزی که گفته می شود این تظاهرات ازسوی آنان سازندهی شده بود به رسانه ها گفت . به نمایندگی از مجاهدین مناطق مرگزی ازحکومت می خواهم تا برای تامین امنیت ازملت افغانستان کمک ویاری بخواهد.
صدا .
 تظاهرات کننده گان خواسته ها وتوقعات خویش را طی قطعنامه چهار ماده ی که ازسوی بابه محسنی قرائت گردید چنین بیان داشتند
1-امنیت راههای مواصلاتی بامیان از مسیر ولایت های پروان ، میدان وبغلان که شاهرگ های اصلی اقتصادی این مردم را تشکیل میدهد  به زودی تامین گردد.
2-درجهت حفظ امنیت درمرکز بامیان وبهبود وضعیت امنیتی درولسوالی های سیغان ، کهمرد ، شیبر ویکاولنگ اقدامات موثر وکارا انجام گیرد .
درصورتیکه دولت وحکومت قادربه تامین امنیت شاهراههای مواصلاتی مناطق یاد شده نیست، تجهیز وتسلیح مردم بامیان را دردستور کار خویش قراردهد تا مردم خود این کار را انجام دهند .
4- اگر مراجع ذیربط به تظاهرات مدنی ما ، پاسخ نگوید واقدامات عملی را درین راستا انجام ندهند ، تظاهرات واعتراضات ما هم چنان تداوم خواهد یافت .
گفتنست طی سال جاری دردو مسیر دره میدان و دره غوربند ولایت بامیان به تعداد 30 تن  از ساکنین مناطق مرکزی به صورت بی رحمانه از سوی طالبان به شهادت رسیده است .

هیچ نظری موجود نیست: